موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حقوق معنوی | موسسه پلکان

مخترع

اختراعات

اختراعات
حقوق معنوی

 

حقوق معنوی

حقوق معنوی هرچگونه ارتباطی با امور معنوی و اخلاقیات ندارد. اینگونه حقوق عبارتست از حقوق خاصی که به وسیله قانون مربوط به حق طبع و نشر، طرح ها و اختراعات مصوب 1998 انگلستان، پیش بینی شده و هدف از آنها دادن حس کنترل معنوی به افراد خلاق نسبت به آثار دارای حق طبع و نشر آنها است.

 

حقوق معنوی

 

عنوان مزبور از اصلاح فرانسوی حقوق معنوی اتخاذ شده است. فرانسویان و آلمانی ها بطور سنتی و از گذشته های دور نسبت به اینگونه حقوق، بسیار علاقمندتر از دیگران بوده اند. حقوق معنوی اصلی، شباهتی به بسیاری از بقیه مالکیت های فکری ندارند: این حقوق، در ارتباط با خلاقیت و هنر، و بالاتر از همه، شخصیت ها است و نه مسائل مالی و اقتصادی – بنابراین تئوری متعارف و سنتی در هر حال، جاری است. هنرمندان و نویسنگان غالبا (و بدرستی) نگران دو چیز اند: شهرت، و "یکپارچگی هنری" آثارشان. البته هردو اینها می تواند دارای اهمیت تجاری نیز باشد؛ شهرت و اعتبار، معمولا بسرعت سودآور است. قسمت اعظم جاذبه ی عمومی مالکیت فکری، ناشی از تصویری است در اذهان عمومی از یک مخترع گرسنه (شاید با موهای کم پشت و دارای ریش) که در یک اطاقک زیر شیروانی زندگی می کند، و یا هنرمندان تهدیستی که در یک استودیو خالی که در محوطه اش روی زمین رنگ پاشیده شده است، گذران می کنند. حقوق معنوی، ملهم از تصویر عمومی ای است که اندکی متفاوت با مالکیت فکری است: هنرمندی که نبوغ خلاقش ماشناخته است، در حالیکه آثارش در  گوشه و کنار هر خیابانی بفروش می رسد، یا نویسنده ای که توانایی های خلاقانه اش با تغییر ناخوشایندی که در اثرش داده می شود تبدیل به بی اعتباری و سوء شهرت او می گردد. این حقوق اصولا مربوط به حمایت از شخصیت و اعتبار هنرمند یا پدید آونده.

چهارگونه حقوق معنوی وجود دارد. نخستین حق، آنست که شخص بعنوان پدیدآورنده اثر شناخته شود. دوم حق اعتراض به برخورد توهین آمیز با اثر. سوم حق اینکه آثار دیگران بطور غیر واقعی به شخص نسبت داده نشود. و بالاخره در طیفی متفاوت، حق خصوصی بودن بعضی از انواع عکس ها و فیلم ها. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴