موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبتِ اختراع انقلابی | موسسه پلکان

اختراعات
ثبتِ اختراع انقلابی

 

ثبتِ اختراع انقلابی 
 

مفهوم اختراع انقلابی

اختراع در لغت به معنای آفریدن و ایجاد کردن می باشد و به طور کلی اختراع به وسیله یا چیزی تازه و بی‌نظیر می گویند که نمونه قبلی ندارد و در گذشته شخصی نظیر آن را نساخته است. 

بر اساس تعریف ویکی پدیا از اختراع: 
اختراع، یک ترکیب، دستگاه یا فرایند جدید است. یک اختراع می‌تواند از یک مدل یا ایدهٔ از پیش موجود باشد و یا می‌تواند به طور مستقل درک شده باشد.اما انقلاب بدون در نظر گرفتن معنای سیاسی آن، در لغت  به معنای زیرو رو شدن، دگرگون شدن، تغییر و تحول و .... است.  


همانطور که در گذشته ذکر کردیم ثبت اختراع سه شرط دارد که در هنگام بررسی اختراع باید این سه شرط را دارا باشد در غیر این صورت آن فرآیند به عنوان ختراع قابلیت ثبت ندارد.

  اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط زیر باشد: 


   • جدید باشد (شرط جدید بودن)

   • شامل گام اختراعی باشد (شرط بدیهی نبودن)

   • در صنعت قابل اجرا باشد (شرط مصرف)


به طور کلی اختراعات به دو صورت به ثبت میرسند:
1-    یا انقلابی هستند 
2-    یا تکمیلی 


معنا و مفهوم اختراع انقلابی 


همانطور که توضیح دادیم اختراع به معنای آفریدن فرآیند و یا چیزی جدید و انقلاب به معنای تغییر و تحول است از این دو معنای لغوی می توان به این نتیجه رسید که اختراع انقلابی اختراعی است که در راستای تکمیل اختراع دیگری به ثبت نمی رسد و به گونه ای طراحی شده است که با اختراع آن علم جدیدی به وجود خواهد آمد. برای مثال مخترع اولین نوع لامپ (مخترع این لامپ هامفرِی دِیوی بوده است) یک اختراع انقلابی کرده است که پس از آن مخترعین دیگر در راستای این اختراع لامپ های مختلف با گام های ابتکاری قوی تری را ارائه دادند.  
در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی اکثر اختراعات تکمیلی هستند و کمتر پیش میآید اختراعی انقلابی محسوب شود. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵