موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اصول خلاقیت | موسسه پلکان

خلاق

خلاقیت

اختراعات
اصول خلاقیت

 

اصول خلاقیت 


به منظور زیستن بر پایه جهان بینی خلاق، مطالعات و تجربیات نشان داده است که خلاقیت هم، مثل امور دیگر بشری دارای اصولی است. بطور خلاصه مهم ترین اصول خلاقیت عبارتند از اینکه: 
1-    به جهان بینی خلاق مجهز شویم.
2-    خلاقیت ذاتی خود را بپذیریم.
3-    با امید دست به خلاقیت بزنیم. 
4-    برای تحقق اهداف  خلاقیت، تغییر را بپذیریم.
5-    کشش آینده و آینده نگری را به عنوان رکن اصلی خلاقیت بپذیریم.
6-    برای خلاق ماندنِ خلاقیت، استاندارد سازی و رهایی را عمل کنیم. 
7-    از تفکری مواج برخوردار باشیم
8-    از تجسم آنچه امکان پذیر است نترسیم.
9-    تفکر خلاق را حمایت و تشویق کنیم.
10-    برای هم آفرینی و آینده مثبت به دیگران ملحق شویم. 
11-    با موج نامرئی امکانات و استعدادهای بالقوه متصل شویم. 
12-    بدانیم دارای چه استعدادهایی، ظرفیت هایی و توانایی هایی هستیم. 
13-    از محدودیت ها و خودخواهی های گذشته، از طریق یادگیری خلاق دوری کنیم.
14-    هنرمندی و هنر آموزی را راهی بسوی خلاقیت بدانیم.

 

ثبت اختراع - خلاقیت


ابعاد خلاقیت برگرفته از تعاریف: خلاقیت دارای ابعادی است که در زیر به آنها اشاره می شود. 
-    خلاقیت، میل به دانستن است.
-    خلاقیت، دوباره نگاه کردن است.
-    خلاقیت، خط زدن اشتباهات است.
-    خلاقیت، وارد شدن به آبهای عمیق است.
-    خلاقیت، خارج شدن از درهای بسته است.
-    خلاقیت خویشتن بودن است. 
-    خلاقیت، دست دادن به آینده است. 
-    خلاقیت، نگاه کردن به مسائل از زوایای مختلف است. 
-    خلاقیت، نهراسیدن از مسخره شدن و قضاوت دیگران است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴