موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

همکاران پلکان | موسسه پلکان

امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

همکاران پلکان

 
موسسه پلکان
محمد علی میرزابابایی
موسس و مدیر عامل
داخلی 12
39 35 076 0912
mirzababaee@pellekan.ir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد فنی  و بین الملل

 

موسسه پلکان    
مهدیه رازقی فاطمه روشندل انسیه حسین زاده
مدیر واحد توسعه بین الملل مدیر فنی و حقوقی  کارشناس فنی
1140 491 306 1+ داخلی 15 داخلی 16
94 64 056 0915 69 63 910 0937 81 56 396 0938
razeghi@pellekan.ir roshandel@pellekan.ir hosseinzadeh@pellekan.ir

 

     
نیکتا روزبهانی سپیده نوبخت تکتم قربانی مژده خازنی رضوی عادله ایوبیان
کارشناس فنی بین الملل کارشناس فنی کارشناس فنی بین الملل کارشناس فنی کارشناس فنی
داخلی 14 داخلی 13 داخلی 28 داخلی 28 داخلی 17
73 67 374 0901 70 60 726 0938 70 60 315 0937 38 77 307 0935 69 88 608 0935
roozbahani@pellekan.ir nobakht@pellekan.ir ghorbani@pellekan.ir khazeni@pellekan.ir ayoubian@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد مشاوران 

 

موسسه پلکان موسسه پلکان
مهدی جاودانی  فهیمه امینی
مدیر گروه مشاوران مدیر گروه مشاوران
داخلی 22 داخلی 23
75 35 076 0912 24 64 018 0915
javdani@pellekan.ir amini@pellekan.ir

 

 
نرگس امیر تاش مژگان روئین
مشاور عالی مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری
داخلی24 داخلی 26
95 64 056 0915 25 85 701 0915
amirtash@pellekan.ir roueen@pellekan.ir

 

 

 

 
سامان گلابتونی علی دهنوی امیرعلی فخری سیمین گنج بخش
مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری
داخلی 25 داخلی 30 داخلی 21 داخلی 29
48 68 027 0930 68 68 027 0930 71 36 327 0935 34 64 018 0915
golabatooni@pellekan.ir dehnavi@pellekan.ir fakhri@pellekan.ir ganjbakhsh@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

واحد بازاریابی 

 
 
     
جواد بدشابی ملیحه یوسفی  
مدیر بازاریابی مشاور مالکیت فکری  
داخلی 33 داخلی 31  
38 34 076 0912 83 63 596 0930  
badshabi@pellekan.ir yousefi@pellekan.ir  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد IT

 

موسسه پلکان  
سعیده سجادی  
مدیر شبکه های اجتماعی و سایت  
sajjadi@pellekan.ir  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد اداری و مالی
 
 
 
فهیمه فیاضی
کارشناس اداری
داخلی 11
07 25 189 0991
office@pellekan.ir

 

 

زینب فرهت
مدیر حسابداری
داخلی 18
Accounting@pellekan.ir

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵