موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مراحل ثبت و نگهداري اختراع در کشورهاي اروپايي | موسسه پلکان

اختراعات
مراحل ثبت و نگهداري اختراع در کشورهاي اروپايي

 

مراحل ثبت و نگهداري اختراع در کشورهاي اروپايي


برای ثبت اختراع در کشورهای اروپایی نیازمند آگاهی لازم در این زمینه است مراحل ثبت و حفظ اختراع ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بسیار پیچیده است ، در اینجا با زبانی ساده و به طور کامل این مراحل شرح داده شده است، بطور کلي با طي کردن مراحل ذيل مي توان اختراع مورد نظر را در اين کشورها ثبت و حفظ نمود :


الف ) آماده سازي :
قبل از اقدام رسمي براي تشكيل پرونده ثبت اختراع لازم است حداقل سه مرحله زير را به انجام مي رساند:
١- نوشتن
گزارش اختراع به زبان انگليسي، آلماني يا فرانسه بطوري که شامل زمينه و حوزه فناوري اختراع، سابقه قبلي، جزئيات کامل فني ، مزاياي اختراع ادعايي و نحوه حل مشكلات موجود باشد . همچنين بايد طريقه انجام عملي موضوع اختراع با ذکر مثال توصيف شود .
٢- نوشتن پيش نويس پتنت بر اساس گزارش اختراع که معمولا توسط وکيل انجام مي شود .
٣- پر کردن فرم هاي رسمي اداره ثبت اختراعات اروپا .
ب) تشكيل و پيگيري پرونده:
اين بخش با تسليم فرم هاي پر شده و تقاضاي تشكيل پرونده در يكي از شعب اداره ثبت اختراع اروپا (شعبه مرکزي درمونيخ آلمان ) آغاز شده و خود شامل مراحل زير است:
١- بررسي شكلي پرونده در شعبه به لحاظ کامل بودن مدارك لازم .
٢- جستجوي موضوع و ادعاهاي اختراع توسط واحد جستجوي اداره ثبت اختراع اروپا .
٣- انتشار پرونده شامل جزئيات فني قانوني پرونده و نتايج جستجو در روزنامه رسمي به صورت چاپي و ديجيتال ( لوح فشرده و اينترنت) .
۴- بررسي ماهوي محتويات پرونده در صورت تسليم در خواست و پرداخت هزينه هاي لازم .
ج) اعطاي گواهي ثبت اختراع :
پس از بررسي ماهوي پرونده در صورت متقاعد شدن کميته مربوطه ، گواهي اعطاي پتنت به نام متقاضي صادر خواهد شد.
د) تمديد سالانه:
در صورت پرداخت هزينه هاي لازم ، پروانه ثبت اختراع در هر يك از کشورهاي عضو اتحاديه که مورد درخواست قرارگرفته اند، بطور ساليانه تمديد خواهد شد.
ر) اعمال حق :
در صورتي که دارنده امتياز معتبر اختراع در هر يك از کشورهاي مربوطه ، متوجه نقض حقوق پتنت توسط اشخاص
ثالث شود مي تواند براي احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نمايد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵