موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش دوم: کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر | موسسه پلکان

اختراعات
بخش دوم: کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر

 

کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر

 

همانطور که در پست قبل ذکرکردیم کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به دارنده یک اثر (مانند اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، فیلم، کتاب و...) تعلق میگیرد.

 

کپی رایت، copyrighte، حق تکثیر


دارنده حق کپی رایت طبق کنوانسیون برن (Berne) دارای حقوق زیر است:

1-    حق تولید کپی رایت (right of reproduction) 
2-    حق اجرا
کپی رایت (right of performance) 
•    حق انتشار
کپی رایت (right of broadcasting)
•    حق ارتباط
کپی رایت (right of communication)
3-    حق ترجمه و اقتباس
کپی رایت (Right of translate and Aplication)

 

در ادامه به توضیح هر یک از حقوق کپی رایت می پردازیم:


1-    حق تولید کپی رایت (right of reproduction) 
اصلی ترین حق دارنده کپی رایت (copyright) جلوگیری کردن از کپی کار خودش است. 
حق توزیع (Distribution)
حق تولید اثر بدون داشتن حق توزیع ارزش اقتصادی زیادی ندارد، حق توزیع معمولا بعد از اولین فروش (First sale) از بین میرود.

استثنائات در بعضی از قوانین ملی کشورها ئدر خصوص حق تولید وجود دارد که اجازه کپی کردن اثر بدون اجازه از صاحب کپی رایت می دهد که به که به آن محدودیت "Limitation"  گفته می شود. مثلا بعضی از کشورها اجازه می دهند یک کپی از اثر برای استفاده خصوصی، شخصی و با اهداف غیر تجاری از اثر استفاده شود .


2-    حق اجرای عمومی  کپی رایت (right of public performance) 
تحت این حق مولف یا دارنده حق کپی رایت (copyright) می تواند اجازه اجرای زنده کار خودش را بدهد. حق پخش broadcasting شامل اجازه انتشار بوسیله ابزارات بی سیم برای عموم با محدوده سیگنالی مشخی است مثل رادیو، تلویزیون  و ماهواره ...


3-    حق ترجمه و اقتباس کپی رایت (Right of translate and Aplication) 


ترجمه و اقتباس تحت حمایت کپی رایت (copyright)  هستند بنابراین برای تولید و انتشار آثار ترجمه و اقتباس باید اجازه هم صاحب اصلی اثر و صاحب ترجمه و اقتباس اثر گرفته شود. 
حقوق اشاره شده در بالا حقوق مادی اثر هستند. حقوق معنوی اثر دومین نوع از حقوق دارنده کپی رایت است که قابلیت انتقال به غیر را ندارد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵