موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

کپی رایت(copyright) یا حق تکثیر | موسسه پلکان

اختراعات
کپی رایت(copyright) یا حق تکثیر

 

کپی رایت(copyright) یا حق تکثیر


بهترین نقطه برای شروع تعریف مالکیت معنوی، شرح اصطلاح دارایی (property) است :

مالک یک دارایی آزاد در استفاده آن است به طریقی که حذف قانون نباشد و دیگران را از آن دارایی منع کند. 

اصطلاح مالکیت معنوی "intellectual property" نوعی از دارایی است که از خلاقیت ذهن بشر منتج میشود. 

مالکیت معنوی معمولا تحت عنوان های زیر بررسی میشود:

1-    کارهای علمی، ادبی و ....
2-    اجراها، پخش های رادیویی تلویزیونی
3-  
 اختراعات 
4-    طرح های صنعتی
5-    
علائم تجاری، علائم خدماتی و نام های تجاری 
6-    حفاظت درمقابل رقابت نامشروع یا unfair competition (مثل ادعاهای غلط در مقابل یک رقیب یا تقلید از یک رقیب با هدف منحرف کردن مشتری ها)


در تمام موارد فوق دو قانون کلی وجود دارد:

1-    خالق مالکیت فکری میتواند حقوقی برنتایج کار خود داشته باشد. 
2-    حقوق اثر میتواند به دیگران واگذار شود.

 

کپی رایت،copyright ، ثبت اختراع، ثبت برند


حق تکثیر یا copyright

کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورندهٔ یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد (مانند اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، کتاب، فیلم و...) و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود.

در رابطه با کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر دو معاهده بین المللی "موافقت نامه TRIPS " و  "کنوانسیون Berne" را داریم. 

محدوده کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر حفاظت از کارهای هنری و ادبی است که شامل نوشته ها، موزیک و کارهای هنرهای ظریف مثل نقاشی و مجسمه ها و کارهایی با زمینه تکنولوژی مثل برنامه های کامپیوتری و داده های الکترونیکی است. 

برای حفظ حقوق کپی رایت (copyright) یا حق تکثیر در کشورهای عضو کنوانسیون berne نیاز به انجام کاری نیست. خلق اثر مساوری با حفاظت از آن است. در کشورهایی با قانون عرفی  (fixation(common law لازم است به این معنی که اثر نوشته شود و یا به طریقی ثبت شده باشد (Record) در کشورهایی با قانون مدنی (Civil law)  اثر از لحظه خلق تحت حمایت قرار میگیرد.

Derivative works: کارهای مشتقی کارهایی هستند که از یک کار اصلی مشتق شده اند مثل ترجمه به زبان های مختلف، تخلیص، مثل ساختن فیلم بر اساس ساختن یک زبان،تنظیم موزیک های موجود و.... تحت قانون کپی رایت هستند ولی باید مد نظر داشت که اجازه از صاحب اصلی اثر لازم است در غیر این صورت مشمول نقص قانون کپی رایت قرار میگیرد. 

حقوق ناشی از کپی رایت دو نوع است :
1-    حقوق مادی
2-    حقوق معنوی


ادامه دارد ....

 

منبع: برگرفته از سایت سازمان جهانی مالکیت معنوی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵