موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال تکنولوژي چیست؟ | موسسه پلکان

 

 انتقال تکنولوژي چیست؟


انتقال تکنولوژي فرایند پیچیده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسی لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژي ملی هم بیانجامد.

انتقال تکنولوژی به معنای کلیت یا بخش نظام یافته از علم به همراه تمام وجوه دانش مدارانه آن (در قالب اطلاعات، فنون، مهارت های ذهنی و بدنی، تجربیات و فعالیت های سازمان یافته بشری) می باشد که برای انجام مراحل گوناگون تولید کالاها و خدمات مرتبط از اختراع، طراحی و الگوسازی گرفته تا ساخت، احداث، نصب، راه اندازی، مدیریت تولید و کنترل کیفیت، حفظ فرآورده ها و سازماندهی فرآیندها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز به کار می رود. انتقال تکنولوژی در کامل ترین صورت آن، عبارت از زنجیره منظم فعالیت های هدف مندی است که از طریق آن، تمام مولفه های تکنولوژی انتقال میابد.

فرایند انتقال تکنولوژي را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: 

ثبت اختراع-ثبت برند-ثبت علامت تجاری-ثبت طرح صنعتی
1) انتخاب و کسب تکنولوژي
2) انطباق، کاربرد و جذب تکنولوژي
3) توسعه و انتشار تکنولوژي

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳