موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟ | موسسه پلکان

اختراعات
لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟

 

لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟


امروزه هیچ صاحبنظری در اهمیت حقوق مالکیت فکری و لزوم حمایت از حقوق مخترعین و نوآوران تردید نداشته است و قانونگذار کشورهای مختلف، همسو با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، مقررات ویژه ای را در این زمینه تدوین کرده اند.
در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحد های (D& R)( تحقیق و توسعه)،یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشورها با ایجاد نظام حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کنند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر گردد تا بیش از پیش به فعالیت های خلاقانه بپردازد چرا که با رشد مهندسی معکوس و کپی برداری، تکنولوژ های اصیل و نو که موجب تزریق خون تازه در کالبد صنعت کشور است به فراموشی سپرده خواهد شد و روح تفحص و خلاقیت و نوآوری در بین افراد جامعه از بین خواهد رفت فلذا تنها در سایه یک نظام حمایتی در قالب اختراعات است که روح تحقیق در جامعه گسترش خواهد یافت و می توان با اعطاء حقوق لازم (اختراع ) به مخترعین این روحیه را تقویت نمود .
دیگر اینکه کشور ها با ایجاد سیستم حمایتی، مخترعین و مبتکرین را تشویق می کنند تا بیش از پیش اختراعات خود را در جامعه افشا کنند و تنها در سایه یک چتر حمایتی موثر است که مخترعین قادر خواهند بود با فراغ خاطر اطلاعات تکنولوژیکی خود را افشاء نمایند در غیر اینصورت این اختراعات و نوآوری در صندوقچه ذهن مخترعین باقی خواهد ماند و جامعه از این دانش برخوردار نخواهد شد .
افشاء اختراع و ترویج ان در جامعه سبب خواهد شد تا از فعالیتهای موازی و تکراری جلوگیری شود و بجای تحقیق و تلاش برای تکنولوژی هایی که قبلا وجود داشته و عموم جامعه از آن محروم بوده، به سمت تکنولوژی های نو و یا توسعه تکنولوژی های موجود اقدام نمایند و در نتیجه زمینه انتقال تکنولوژی در سایه نظام حمایتی به طور اتوماتیک در این بستر حمایتی فراهم خواهد شد . 
-اختراعات روح جاودانه توسعه جوامع بشری است به نوعی جوهر ملت هاست . 
و دلایل دیگر از قبیل :

-نظام اختراع و سلامت عمومی (درمان بیماریهای صعب العلاج و سرطانها در گرو حمایت از تحقیق در زمینه اختراعات دارویی – بیوتکنولوژی است )
-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent)

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵