موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

خلاقیت چیست؟ | موسسه پلکان

اختراعات
خلاقیت چیست؟
امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

 

خلاقیت چیست؟

 

واژه خلاقیت معادل واژه creativity  در انگلیسی می باشد.

خلاقیت یعنی خلق کردن، آفریدن، به وجود آوردن، نیروئی که موجب خلق آثار بدیع می شود.

 

ثبت اختراع - خلاقیت چیست

 

بر خلاف سابقه طولانی خلاقیت در زندگی بشری، اخیرا سازمان ها به واسطه سرعت شگرفت تغییرات فناوری، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی، دریافته اند که تنها راه رقابت، خلاقیت می باشد. این برتری رقابتی در قالب ایده ها، محصولات و خدماتی تازه ظاهر می شود که مستقیم از تفکر خلاق ناشی می شوند. (مک فادزن 1988).

لوتانز (1992) استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروه ها در یک روش جدید، تعریف کرده است.

خلاقیت یعنی توانایی نگاهی جدید و متفاوت به یک موضوع، یا به عبارت دیگر فرآِند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع و بدست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن موضوع.

خلاقیت هنگامی به وجود می آید، که شخص یا گروه افکار خود را در جهت فهم متفاوت و بهتر از یک موضوع یا موضعیت سازماندهی می کند.

خلاقیت عبارت است از توانایی خارج شدن از جهان مرسوم، و عبور از تله تکرار و عادت دوباره مرتب کردن طبقه ها.

خلاقیت عبارت است از خارج شدن از چارچوبهای ذهنی و همچنین کشف موارد جدید و معنی دار».

تورنس (1979) خلاقیت را فرآِندی شامل حساسیت نسبت به مسائل، کمبودها، تنگناها و ناهماهنگی‌ها می داند. حساسیتی که به دنبال تشخیص و شناسایی مشکل یا مشکلات به وجود می‌آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه‌حل‌ها و طرح فرضیه‌هایی برای این منظور آغاز می شود. سپس فرضیه‌ها آزمایش و تعدیل شده و نتایج نهایی به دست می آید.

جرج ربرت تری در کتاب اصول مدیریت بیان می کند که هر شخص مدیر یا غیر مدیری دارای استعداد خلاقیت است، ولی آنچه که مهمتر از وجود خلاقیت است، جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است، که در صورت آزاد سازی ذهن از پارادایم ها و الگوهای زنجیره‌ای، می توان در مدت کوتاهی شاهد رشد خلاقیت بود. بروز خلاقیت در گرو پیروزی بر موانع فوق و شکستن عادتها و سنتها کهن است.

هالپرن خلاقیت را توانایی شکست دادن به ترکیب تازه ای از نظرات یا ایده ها، جهت رسیدن به یک نیاز یا تحقق یک هدف تعریف می کند.

از نظر پرکینز نیز تفکر خلاق، تفکری است که به نحوی به نتای تازه منجر می شود.

کایزر(1968) می گوید: «خلاقیت، عبارت است از بکارگیری توانیی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید»

آزوبل خلاقیت را استعداد بی مانند در یک زمینه خاص می داند.

بوهم (1988) می گوید که هیچ کدام از معضلات پیچیده بشری در هیچ جا و هیچ زمانی قابل رفع نخواهد بود، جز اینکه افرادی باشند که با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعه واقعیت‌های پیش رو، رفتاری هلاقانه داشته باشند.

مک کینن خلاقیت را عبارت از حل مساله همراه با ماهیتی بدیع و نو می داند. 

منبع: کتاب روش های پرورش و برانگیختن خلاقیت از محمد رضا تابان

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴