موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع چیست ؟ | موسسه پلکان

گام اختراعی

ماده 1 قانون ثبت اختراعات مصوب سال 1386

اختراع
اختراعات
اختراع چیست ؟

 

اختراع چیست ؟

 

اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه، محصول، روش یا فرآیند کاملاً جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

در واقع طبق طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات مصوب سال 1386، اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

صرفاً پیدا کردن چیزی که در طبیعت موجود است بطور کلی اختراع محسوب نمی شود؛ مقدار مناسب ابتکار انسانی، خلاقیت و گام اختراعی باید وجود داشته باشد. 

به طور کلی می توان گفت که راه حل ارائه شده برای مشکل خاص باید دارای شرایط ذیل باشد:

         -در دنیا جدید باشد.

         - دارای گام ابتکاری باشد.

         - کاربردی باشد.

در واقع موارد بالا ، شرایط اختراعی بودن می باشد ، که البته استثناهایی هم وجود دارد که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲