موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اعلام آمادگي 30 دانشگاه براي تجاري سازي و فروش فناوري | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اداره ثبت اختراع

اختراع
شرکت ثبت اختراع

 

اعلام آمادگي 30 دانشگاه براي تجاري سازي و فروش فناوري

حاجيان- مدير کل دفتر تجاري سازي فناوري معاونت علمي رياست جمهوري، از اعلام آمادگي 30 دانشگاه براي عقد قرار داد تجاري سازي وفروش فناوري خبر داد وگفت: پيش بيني ما اين است که در سال جاري حدود40 تا 50 ميليارد تومان فروش فناوري داشته باشيم. دکتر قادري فر در گفت و گو با خراسان افزود :طبق آيين نامه جايزه تجاري سازي فناوري ، چنان چه دانشگاه ها موفق به تجاري سازي وفروش فناوري شوند، معادل 5 درصد فروش به عنوان جايزه تجاري سازي به دانشگاه ها تعلق مي گيرد .

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :