موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انواع پتنت (ثبت اختراع) | موسسه پلکان

اختراعات
انواع پتنت (ثبت اختراع)

 

انواع پتنت (ثبت اختراع)

 

انواع مختلفی از پتنت (ثبت اختراع) وجود دارد كه در زير به اختصار معرفي مي شود:

 

ثبت اختراع، پتنت

 

1-پتنت هاي سودمند(Vitality Patents): امتياز اين نوع پتنت به كسي واگذارمي شود كه ابتكار و يا اختراع انجام داده ويا وسيله اي ساخته است كه از ديدگاه اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد وسبب پيشرفت شاخه هاي مختلف علوم مي گردد .

2-پتنت هاي طرحي(Design Patents)  :امتياز اين نوع پتنت به كسي واگذار مي شود كه طرحي جديد و يا اصولي را براي صنعت توليد پايه ريزي نمايد.

3-پتنت هاي گياهي (Plant Patents): امتياز اين نوع پتنت به فرد يا افرادي واگذارمي شود كه نوع جديدي از گياه را كشت داده ويا ايجاد نمايد كه در باروري اقتصادي بسيار سودمند باشد . شكل ديگري هم مي توان ثبت اختراع را دسته بندي نمود. بعد از بررسي داده ها اگر تركيب يا موارد ساخته شده نوظهور باشد مي توان پتنت تركيب و يا فرمول آن را دريافت نمود ، در صورتي كه تركيب و يا مواد جديد نباشد و خواص ويا  طرز استفاده جديد باشد مي توان پتنت طرز استفاده جديد دريافت نمود.

درصورتيكه روش عمل ساخت تركيب و يا مواد جديد باشد مي توان پتنت روش را دريافت نمود . درانتها در صورتي كه از ادغام دو تركيب قديمي ، يك استفاده جديد از ادغام تركيب حاصل شود مي توان پتنت ادغام دريافت نمود. لازم به ذكر است شكستن پتنت ديگران ، در صورتي كه داراي نتيجه جديد باشد مي توان پتنت دريافت كرد

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵