موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قانون ثبت علامت تجاری در افغانستان (ثبت برند در افغانستان) | موسسه پلکان

علامت تجاری
قانون ثبت علامت تجاری در افغانستان (ثبت برند در افغانستان)

 

قانون ثبت علامت تجاری (ثبت برند) افغانستان 


موسسه پلکان در گذشته قانون ثبت علامت تجاری (ثبت برند) در افغانستان را در سایت درج نموده است. در این بخش به توضیح درباره بخش های مهم قانون ثبت علامت تجاری در افغانستان می پردازیم:


قانون ثبت علامت تجاری افغانستان در سال 1388 در 5 فصل و 36 ماده به تصویب رسیده است. قانون ثبت علائم افغانستان اقتباس شده از قانون ثبت علامت ایران است.
• طبق ماده بیست قانون: مدت اعتبار ثبت علامت تجاری بر طبق این قانون، مدت 10سال می باشد. مالک موظف است 6ماه قبل از پایان این دوره 10ساله، جهت تمدید آن اقدام نماید.
• طبق بند 4 ماده بیست و دو این قانون: در صورتی که ثابت گردد علامت تجاری برای مدت 3سال متوالی استعمال نگردیده است، دادگاه می تواند بر اساس تقاضای ذینفع، حکم صادر کند، مگر اینکه مالک علامت تجارتی، دلایل موجه مبنی بر عدم استفاده از آن را در طی این مدت ارائه نماید.
• طبق ماده بیست و سه این قانون: هرگاه نام یک منطقه جغرافیایی مشمول علامت تجاری ثبت شده ای باشد، مالک آن علامت موظف است تولید اجناس و محصولات یا عرضه خدمات را در همان منطقه جغرافیای انجام دهد.
• براساس ماده سی و یکم این قانون: شخصی که تخلف نماید، حسب احوال به تناسب ضرر وارده به جبران آن محکوم می شود.
• براساس ماده سی و دوم قانون: شخص متضرر می تواند در صورت تزویر در علامت تجاری مربوط، منع استعمال آن را درخواست و جبران خساره را از فاعل مطالبه نماید.
• بر اساس ماده سی و سوم قانون: قانون، علاوه بر محکومیت به مجازات، مصادره اجناس و محصولاتی که موضوع جرم را تشکیل داده و مبالغی که از اثر ارتکاب جرم بدست آمده و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استعمال قرار گرفته و به مسدود نمودن محل فعالیت برای مدت تا شش ماه و در صورت تکرار آن به قطع دایمی فعالیت حکم می نماید. 
برای مطالعه کامل قانون ثبت علائم تجاری افغانستان، میتوانید
 به صفحه آیین نامه ثبت علامت تجاری در افغانستان مراجعه فرمایید.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵