موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اسرار تجاری و حقوق مالک آن | موسسه پلکان

اختراعات
اسرار تجاری و حقوق مالک آن

 

اسرار تجاری و حقوق مالک آن
 

صاحب یک راز تجاری در صورتی که فرد دیگری بدون اجازه اقدام به دست آورد افشای اسرار تجاری نمایند حق شکایت به دادگاه را دارد. صاحب اسرار تجاری همچنین حق دارد به دیگران مجوز استفاده از راز تجاری را بدهد یا حتی می تواند آن را بفروشد. 
مالکیت یک راز تجاری معمولا توسط شرایط ایجاد آن تعیین می شود. به طور کلی، این قوانین مالکیتدر موارد زیر اعمال می شوند: 
-    اسرار تجاری که طی فعالیت های تحقیق و توسعه صورت گرفته تحت حمایت یک شرکت خاص به دست می آیند. 
-    لیست های مشتریان متعلق به شرکت یا فردی که لیست را تهیه کرده است. 
-    اسرار تجاری حاصل از فعالیت های کارمند در وقت و زمان متعلق به خود او و با تجهیزات شخصی معمولا به خود کارمند تعلق دارند. 
مثال: یک آشپز برای پخت کیک پنیر مخصوص در طول ساعات بیکاری خود در آشپزخانه شخصی خود به فرمول خاصی دست می یابد. ولو اینکه او کیک را برای رستوران بپزد، او این حق را می تواند داشته باشد که دستور پخت آن ر نزد خود به عنوان یک راز تجاری حفظ نماید. اگر از سویی دیگر، آن دستور پخت در حین کار با امکانات رستوران به دست بیاید. رستوران می تواند آن دستور پخت را مطالبه نماید. 
قبل از ورود به بحث لازم است در ابتدا به این مبحث بپردازیم که آیا این اطلاعات محرمانه خود یک اموال محسوب می شود یا خیر؟
مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن، در فارسی هم مال به خواسته می گویند، در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد، بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می شود. از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که:
1.    مفید باشد و نیازی را برآورده کند اعم از مادی یا معنوی. 
2.    قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. 
در حقوق ما حق را به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نموده اند:
1.    حق غیر مالی امتیاطی است که هدف از آن رفع نیاز های عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حقريال روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد نداشته و قابل ارزیابی و مبادله با پول نمی باشد، مانند حق زوجیت، حق ابویت و ... 
2.    حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تامین نیاز های مادی اشخاص، به آنها می دهد و هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیما حمایت از نفع مادی و با ارزش است، این دسته از حقوق بر خلاف گروه نخست قابل مبادله و تقویم به پول است، مانند حق مالکیت، حق انتفاع و ...

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴