موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نکاتی درباره ثبت اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
نکاتی درباره ثبت اختراع

 

نکاتی درباره ثبت اختراع 

 

1-    اختراع چیست؟
اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه، محصول، روش یا فرآیند کاملاً جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.


2-    تفاوت اختراع و حق اختراع (پتنت) چیست؟
اختراع به معنی "نوآوری" و "چیزی نو انگیختن" و "حق اختراع" حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یک اثر ابداعی (یا قائم مقام او) در حوزه صنعت یا کشاورزی جهت بهره برداری انحصاری (با رعایت قیود و شرایط مربوط) تعلق می گیرد.


3-    تعریف حق اختراع چیست؟
تنها اختراع ثبت شده است که به مالک آن حق انحصاری می دهد تا از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردنیک محصول یا یک فرآیندفبر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری یا آنرا متوقف کند. همچنین اختراع ثبت شده، ابزار قدرتمند تجاری برای شرکت هاست تا بتوانند برای محصول یا فرآیند جدیدشان حق انحصاری داشته باشند، تا از این طریق در بازار موقعیت قدرتمند داشته باشند و از طریق تفویض اجازه بهره برداری درآمد بیشتری را کسب کنند.
معمولا پس از ثبت اختراع است که صاحب آن میتواند علیه نقض کننده حق خود در محاکم و مراجع ریصلاح اقامه دعوا کند. البته در بعضی از کشور ها، مخترع میتواند پس از
ثبت اختراع، علیه نقض کننده حق اختراع در فاصله بین تاریخ انتشار اطهارنامه اختراع (معمولا پس از 18 ماه از تسلیم اولین تقاضا) و تاریخ ثبت اختراع، اعلام شکایت نماید. 


4-    شرایط یک ثبت اختراع چیست؟
این شرایط از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد اما به طور کلی می توان گفت یک اختراع برای ثبت باید دارای سه ویژگی باشد:

1. جدید باشد.

2.دارای گام ابتکاری باشد.

3. دارای کاربرد صنعتی باشد.


5-    ویژگی جدید بودن اختراع به چه معناست؟
اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضای مخترع برای ثبت و تسلیم اظهارنامه در اداره ثبت اختراع برای عموم فاش شده باشد.


6-    گام ابتکاری یک اختراع به چه معناست؟
اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .
اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع (اظهارنامه ثبت اختراع) و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد.


7-    ویژگی کاربرد صنعتی به چه معناست؟
اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .


8-    اگر یک اختراع سه ویژگی فوق الذکر را داشته باشد ثبت خواهد گردید؟
لزوماً پاسخ مثبت نخواهد بود. علاوه بر دارا بودن موارد بالا یک اختراع می بایست شرایطی که قانوندمشخص می کند را دارا نباشد. این موارد که در قوانین کشورها به عنوان استثنائات معرفی می شوند، قانون گذار برای رسیدن به تعریف واقعی حق اختراع از دیدگاه خویش و یا حتی برای رعایت مصالح عمومی استفاده می نماید.


9-    استثنائات ویژگی های ثبت یک اختراع کدامند؟
میتوان  موارد زیر را به عنوان اختراعات غیر قابل ثبت نام برد:
•    اکتشافات، تئوری های علمی و روش های مربوط به ریاضیات. 
•    آثار و پدیده هایی که جنبه تزئینی و زیبا سازی داشته باشند. 
•    طرح ها و نقشه ها، اصول و روش هایی که در تمرین و تقویت فعالیت های فکری یادر زمینه بازی های فکری و یا در قلمرو فعالیت های اقتصادی و بازرگانی کاربرد داشته باشد و برنامه های مربوط به نظام رایانه ای و کامپیوتری.
•    عرضه و ارائه اطلاعات.
•    کشف محض مواردی که در جهان در طبیعت یافت می شوند.
•    ابداعاتی که ممکن است برنظم عمومی، اخلاق حسنه یا سلامت عموم موثر باشند.
•    روش های تشخیصی، درمانی یا جراحی برای درمان بیماری های انسان یا حیوان.
•    و....


10-    از یک اختراع چه مدت حمایت می شود؟
بیست سال


11-    یک مخترع دارای چه حقوقی است ؟
درج نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی است وعلاوه بر این دارای حقوق مادی نیز هست.


12-    آیا دارنده حق اختراع با مخترع می تواند متفاوت باشد؟
شخصی که اختراع را انجام داده باشد، مخترع نامیده می‌شود در حالیکه شخص (یا شرکتی) که تقاضانامه اختراع را تسلیم می‌کند دارنده حق اختراع یا مالک نامیده می‌شود. با اینکه در برخی موارد ممکن است مخترع همان متقاضی باشد، اغلب این دو اشخاص متفاوت هستند؛ متقاضی اغلب شرکت یا موسسه تحقیقاتی است که مخترع را استخدام کرده است.


13-    دارنده حق اختراع دارای چه حقوق مادی است؟
دارنده ورقه اختراع می تواند کالاهای مورد حمایت)فرآورده( و یا کالایی که نتیجه مستقیم فرآیند مورد حمایت است
را بسازد، استفاده نماید، به فروش برساند، صادر یا وارد کند و ...


14-    اگر اختراعی به صورت گروهی ایجاد شده باشد سهم هر فرد از اختراع چگونه مشخص میشود؟
اگر از قبل ضمن توافق یا نظر کارشناسی میزان قدر السهم هر فرد مشخص شود این موضوع لحاظ خواهد شد و در غیر این صورت بالسویه و بالمناصفه خواهد بود.


15-    در صورتی که اختراع توسط مخترع یا فرد دیگری قبل از ثبت در قالب مقاله، نمایشگاه های عمومی و یا به صورت عملی افشاء شده باشد، آیا ویژگی جدید بودن خود را از دست می دهد؟
بله ویژگی جدید بودن خود را از دست می دهد اما در صورتی که از افشاء اختراع کمتر از 6 ماه گذشته باشد مخترع میتواند به ثبت اختراع خود اقدام نماید. 


برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با موسسه دارایی های فکری و فناری پلکان تماس حاصل نمایید.
05137679797

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :