موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اهمیت متن اختراع در فرایند ثبت اختراع | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اظهارنامه ثبت اختراع

اداره ثبت اختراع
ادعاها:
اختراعات
اهمیت متن اختراع در فرایند ثبت اختراع

 

اهمیت متن اختراع در فرایند ثبت اختراع 


نخستین گام در ثبت اختراع و به دست آوردن پتنت، ارائه اظهارنامه ثبت اختراع (Patent application) و تشکیل پرونده (Filing) در اداره ثبت اختراع است که بخش اصلی و مهم اظهارنامه،متن اختراع می باشد. تدوین متن اختراع باید در بردارنده اطلاعات لازم جهت ثبت در اداره های ثبت اختراع کشور یا کشورهای مورد نظر و در چارچوب قوانین داخلی و بین المللی باشد. این اطلاعات می بایست به بهترین حالت و کاملترین صورت نگارش شوند تا با مطالعه متن آن، شرایط عمومی ثبت اختراع، یعنی نو بودن، گام ابتکاری داشتن و کاربرد صنعتی آن، مشخص باشد. 

متن اختراع باید در بردارنده چهار بخش اصلی شرح اختراع، ادعاها، چکیده اختراع، اشکال و نقشه ها باشد که هر بخش در سرفصل های جداگانه نوشته می شود. 

شرح و توصیف اختراع

در قسمت شرح اختراع جزئیات اختراع شرح داده می شود که شامل موارد زیر است:

-    عنوان اختراع 
میبایست یک عنوان واحد کلی، متناسب باماهیت اختراع و دربردارنده عنصر اختراعی انتخاب کرد. 

-   زمینه فنی مربوط به اختراع 
در این قسمت باید گروه و زیر گروه فناوری که اختراع در آن قرار دارد، درج شود.
 

-    مشکلات در دانش فنی موجود
که به امکانات و دانش فنی موجود در رشته مربوطه و کاستی ها و مشکلاتی که هنوز برطرف نشده است، اشاره می شود. 

-    دانش پیشین مربوط به اختراع 
می بایست درباره سابقه تحقیقات و پژوهشهای پیشین اختراع و آنچه که از پیش، در حوزه و رشته مربوطه وجود داشته است، شرح داده شود. در واقع باید به اقدامات پژوهشی، سابقه تحقیق، مقالات و اختراعات ثبت شده دیگران در زمینه مربوطه اشاره ای شود. در به کار بردن نام مرجع یا مراجع برای معرفی سابقه تحقیق، باید مشخصات کامل ایشان درج بشود، مانند شماره اظهارنامه، تاریخ اظهارنامه و شماره ثبت اختراع و تاریخ صدور آن، عنوان و نویسنده و مشخصات نشر کتاب و شماره صفحه ها باید درج شوند. 

-    آشکار سازی اختراع مورد نظر 
در قسمت آشکارسازی اختراع، باید مشکلات موجود و راه حل ارائه شده برای برطرف کردن آن مشکلات را به صورت کامل توصیف کرد. 

-    مزایای اختراع(در مقایسه با اختراعات و روش های موجود):
میبایست برتری اختراع را نسبت به دانش و فناوری و اختراعات موجود، به وضوح نشان داده و با درج مزیت ها و برتری ها با تمام جزئیات به آن اشاره نمود. 

-   یک روش اجرای اختراع
در این قسمت باید بهترین روش اجرایی برای بکارگیری اختراع توصیف گردد تا خواننده کاملا متوجه چگونگی استفاده و اجرایی نمودن اختراع شود.

-   کاربرد عملی – اجرایی اختراع مورد نظر 
در این قسمت کلیه کاربردها و موارد استفاده اختراع باید به صورت کامل و صریح بیان گردد.

-    ادعا یا ادعاها:
ادعاها با شرح ویژگیهای فنی و صنعتی اختراع، حدود قانونی حمایت از اختراع را مشخص میکنند. ادعاها باید به طور خلاصه، واضح، شفاف و روشن نگارش شوند و شرح کامل آنها در بخش شرح اختراع آمده باشد. یعنی شرح اختراع و ادعاها میباست پایه و پیرو یکدیگر باشند. تعداد ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع، معقول بوده و در صورت تعدد شماره گذاری گردد. همچنین باید توجه نمود که ادعا مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

-    شرح مختصری از اختراع(خلاصه):
خلاصه شرحی مختصر از اختراع بوده و فاقد ارزش حقوقی است. چکیده باید مشکل موجود و راه حل ارائه شده در اختراع را به طور خلاصه شرح بدهد. چکیده شامل عنوان اختراع و خلاصه ای از شرح، ادعاها و برتریهای اختراع است که نباید بیش از 200 کلمه باشد. در نگارش خلاصه اختراع میبایست از واژه های کلیدی استفاده شود که در جستجوی اطلاعات پتنت در بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. 

-    اشکال و نقشه ها و فرمولاسیون:
  به وسیله جدولها، نقشه ها، نقشه های فنی، نمودارها و شکل ها به شرح جامع تر و کاملتر اختراع میتوان پرداخت. هر جدول، نقشه، نقشه فنی، شکل و نموداری شماره ویژه خود را دارد و بخشهای مختلف شکل، نقشه، نقشه فنی و نمودار با اعداد مشخص شده پیرو آن اعداد، در متن شرح داده می شوند. پرواضح است که نشانه هائی که در شرح اختراع و ادعاها موجود نیست، نباید در نقشه، نقشه فنی، شکل و نمودار ثبت شود و بالعکس.
برای ثبت اظهارنامه اختراع، باید مدارک زیر تهیه، تنظیم، تکمیل و در زمان تکمیل مراحل اظهارنامه بر روی سایت اداره کل مالکیت صنعتی تهران (اداره ثبت اختراع) بارگزاری گردد :
•    مدارک مثبت هویت مخترع/مخترعین
•    مدارک مثبت هویت مالک/مالکین (برای شخص حقوقی ارائه اخرین آگهی تغییرات و آگهی تأسیس شرکت)
•    مدارک نماینده قانونی در صورت وجود
•    مدارک حق تقدم(صرفا برای افرادی که اختراع خود را در کشور دیگری به غیر از ایران به ثبت رسانده اند)
•    متن کامل اختراع(شامل: توصیف اختراع، ادعانامه، خلاصه توصیف و نقشه های اختراع) 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴