موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش دوم:ثبت اختراع و غیر بدیهی بودن | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اختراع

اختراعات
بخش دوم:ثبت اختراع و غیر بدیهی بودن
 

بخش دوم: اختراع و غیر بدیهی بودن

 

برای مشاهده بخش اول ثبت اختراع و غیر بدیهی بودن این پست کلیک کنید.


ب- شخص فنی ماهر

این بحث که آیا توسعه ابداعی در زمان اکتساب آن بدیهی است یا خیر وابسته به پاسخ این سوال است که بدیهی نبودن برای چه کسی؟ در حقوق اختراع، از اشخاص فنی ماهر و یا همانند آن یاد می شود. کیفیت مهارت و این که فرد در کدام فن باید ماهر باشد، به قوانین کشور ها و موضوع مورد بحث وابسته است. 

در بسیاری از موارد، ابداع در زمینه فنی خلق می شود که به راحتی قابل شناسایی است شخص ماهر در آن فن، فردی آشنا به نوع مساله ای که ابداع آن را حل نموده است. او باید با ادبیات و اجرای زمینه فنی ابداع، مانوس باشد. او باید بتواند در زمانی محدود، آزمایش های کوچکی را که در آن عوامل شناخته شده ی فرآیند یا تولید تغییر می یابند، انجام دهد و اصول و دانش های برگرفته از منابع مختلف در زمینه ی را جمع بندی و ترکیب کند. 

تغییری کوچک در عوامل پیشین نمی تواند شرط ابتکاری بودن ابداع را اخذ کند، مگر این که این تغییر تاثیری شگفت انگیز داشه باشند. ترکیب کردن عناصر شناخته شده ی قبلی برای ایجاد تاثیری که همان ترکیبات پیش از این نشان داده اند برابر با بدیهی بودن یک ابداع است؛ از سوی دیگر، یک مسئله ی جدید برای یک راه حل شناخته شده، هنگامی که بتواند اثرات ممتازی نسبت به ترکیب عناصر شناخته شده ی قبلی، داشته باشد و یا بتواند دامنه ی آن عناصر را گسترش دهد می تواند دارای شرط ابتکاری تلقی گردد.

در تعیین مرحله ی ابتکاری، ایجاد یک ابداع چند رشته ای می تواند مسئله ی پیچیده ی دیگری باشد. در این حالت، ممکن است بر اساس قوانین کشورها، اشخاص ماهر از تمامی این رشته ها دعوت شوند. 

موضوع بدیهی نبودن، مبهم ترین شرط پذیرش ابداع است و موضوع اختلافات بسیاری را تشکیل می دهد. خوانندگانی که علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می توانند به گزارشات و تفسیر های حقوقی مراجعه کنند. در این زمینه، مقالات، پرونده ها و رویه های قضایی متعدد در سایت اداره ثبت اختراع اروپا در دسترس همگان است. 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴