موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مسئول اجرای حقوق اختراعات ثبت شده | موسسه پلکان

اختراعات
مسئول اجرای حقوق اختراعات ثبت شده

 

مسئول اجرای حقوق اختراعات ثبت شده 

 

مالک اختراع ثبت شده مسئول اصلی شناسائی و اقدام علیه نقض کنندگان حقوق آن است. بعنوان مالک یک اختراع ثبت شده، مسئول پایش و نظارت براستفاده از اختراعتان در بازار، شناسائی نقض کنندگان حق و تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان طرح دعوی علیه آنان هستید. مخترعین مستقل و موسسات و بنگاه ­های کوچک و متوسط ممکن است تصمیم بگیرند این مسئولیت (یا بخشی ازآن را) به یک گیرنده اجازه انحصاری بهره برداری محول کنند.

برای دریافت کمک در خصوص گام­هائی که می­توانید برای اجرای حقوق اختراعتان در داخل و یا در بازارهای صادراتی بردارید توصیه می­شود به یک وکیل ثبت اختراعات مراجعه کنید. وکیل مزبور می­تواند در خصوص هزینه­ها و خطرات و بهترین راهبردها مشاوره لازم را در اختیار شما قرار دهد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲