موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نظام هاي ثبت اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
نظام هاي ثبت اختراع

 

نظام هاي ثبت اختراع 


بطور كلي دو نظام براي ثبت اختراع در دنيا وجود دارد : 
1. نظام اعلامي 
2. نظام بررسي ماهيتي ( Examination ) 

 

ثبت اختراع - نظام ثبت اختراع

 

بايد توجه داشت كه نظام ثبت اختراع لزوماً يكي از دو نظام مذكور به صورت مطلق نبوده و ممكن است سيستم ثبت اختراع در يك كشور در برخي حوزه هاي علوم و تكنولوژي به صورت اعلامي (بر روي اختراع ادعا شده بررسي صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد)  و در بعضي از علوم و فناوري ها به شكل Examination  ثبت اختراع علاوه بر استعلام  به منظور عدم ثبت پيشين آن منوط به بررسي دقيق از نظر تخصصي باشد.  كشور ايالات متحده با توجه به اينكه از يك نظام ثبت اختراع بسياردقيق و پيچيده برخوردار مي باشد از سيستم Examination در تمامي حوزه هاي علوم وفنون بهره مي گيرد.
در برخي كشور ها نظير سوئيس اختراعاتي كه در زمينه ساعت و دارو انجام مي گيرد به روش تحقيقي و در ساير زمينه ها با استفاده از روش اعلامي نسبت به ثبت اقدام مي شود.  نظربه تفاوت اساسي وجود ميان نظام پتنت اين كشور با اغلب كشورهاي دنيا ، اين كشور به صورت يك مورد خاص قابل بررسي مي باشد . لازم به ذكر است كه نظام ثبت اختراع در كشور ما به صورت اعلامي بوده و تنها در صورت تمايل مخترع به ارزيابي علمي اختراعش ، وي بايد با درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع به اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مراجعه نمايد . در كليه كشورهاي دنيا نخستين توصيه اي كه به يك مخترع مي شود آن است كه پيش از آن كه اختراع خويش را در كشورهاي ديگر به ثبت رساند حتما براي ثبت آن در كشور متبوعش اقدام نمايد .

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵