موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع با موضوع بهینه سازی دستگاه بسته بندی علوفه | موسسه پلکان

 

ثبت اختراع با موضوع بهینه سازی دستگاه بسته بندی علوفه


ثبت اختراع درمشهد،ثبت اختراع،برای نخستین باریکی ازمخترعین کشورموفق به ثبت اختراع بهینه سازی دستگاه بسته بندی علوفه دراداره ثبت اختراعات و مالکیت فکری به کمک موسسه پلکان شد.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی، پلکان ،مخترع این دستگاه آقای جانمحمد مرادیفرد درباره عملکرد این دستگاه ذکرکرد :  اختراع حاضرمربوط به حوزه ماشین آلات کشاورزی بخصوص تجهیزات ودستگاه های بسته بندی علوفه میباشدکه برای تمامی دستگاه های بسته بندی علوفه کاربرد دارد. دراین اختراع برخی ازقطعات دستگاه های بسته بندی مکعبی علوفه تولیدشده توسط شرکتهای famarol و Gallignani بهینه سازی گردیده است تاتعمیرات آن آسان وکم هزینه شده،سرعت آن افزایش یافته ومصرف نخ درآن کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد:نمونه های مشابه موجود در بازار دارای معایبی می باشد ازجمله  قیمت قطعات اصلی دستگاه بسیارگران میباشد، سرعت کاردستگاه پایین میباشد، مصرف نخ دراین دستگاه بالا میباشد، درهنگام تعمیرنیاز به تعمیرکارماهردارد و .... به همین دلیل مشکلات ذکرشده ما را بر آن داشت تابه فکر برطرف نمودن معایب فوق الذکر برآییم وبرخی ازمکانیزم های موجود در دستگاه را بهینه کنیم تابه این طریق بر این مشکلات فایق آییم. در واقع میتوان گفت هدف ازاختراع حاضربهینه سازی مکانیزم های دستگاه بسته بندی مکعبی علوفه تولیدشده میباشد تا تعمیرات آن آسان وکم هزینه شده وسرعت آن افزایش یافته ومصرف نخ درآن کاهش یابد.


اتمام خبر

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :