موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و فرآیند آن | موسسه پلکان

علائم تجاری

علائم تجاری

ثبت اختراع
نقض کننده حق اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و فرآیند آن

 

ثبت اختراع و فرآیند آن

 اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد؛ به عبارت دیگر، تنها اختراع ثبت شده است که به مالک آن حق انحصاری می دهد تا از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن یک محصول یا یک فرآیند بر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری یا آن را متوقف کند. همچنین اختراع ثبت شده، ابزار قدرتمند تجاری برای شرکت هاست تا بتوانند برای محصول یا فرآیند جدیدشان حق انحصاری داشته باشند، تا از این طریق در بازار موقعیت قدرتمند داشته باشند و از طریق تفویض اجازه بهره برداری درآمد بیشتری را کسب کنند.
معمولا پس از
ثبت اختراع است که صاحب آن میتواند علیه نقض کننده حق خود در محاکم و مراجع ذیصلاح اقامه دعوا کند. البته در بعضی از کشور ها، مخترع میتواند پس از ثبت اختراع، علیه نقض کننده حق اختراع در فاصله بین تاریخ انتشار اظهارنامه اختراع(معمولا پس از 18 ماه از تسلیم اولین تقاضا) و تاریخ ثبت اختراع، اعلام شکایت نماید.

در رابطه با ثبت اختراع و زمان و نحوه آن نکات زیر قابل ذکر است:
1- همانطور که گفتیم در بسیاری از کشور ها به غیر از ایالات متحده آمریکا، اختراعات بر اساس اصل "اولین تسلیم کننده" ثبت میشوند. بنابراین، تسلیم سریع تقاضانامه برای تضمین اینکه شما اولین متقاضی هستید که تقاضانامه ثبت اختراع خاصی را تسلیم میکند بسیار مهم است تا بدین وسیله اجازه ندهید سایرین اختراع شما را ثبت کنند.
2- اگر
مخترع در پی حمایت مالی باشد یا بخواهد اجازه بهره برداری تجاری از اختراع خود را به اشخاص ثالث تفویض کند تقاضای سریع ثبت اختراع به طور کلی مفید خواهد بود.
3- به  طور کلی مخترع فقط زمانی میتواند حقوق اختراع خود را اجرا کند که توسط اداره ثبت اختراعات مربوط، اختراع او به ثبت رسیده باشد و این تشریفاتی است که ممکن است در بعضی از کشور ها چندین سال به طول بکشد.
علی رغم مزایای فوق عجله در تسلیم اظهارنامه ممکن است مشکلاتی را به شرح زیر برای متقاضی در پی داشته باشد.
1-    اگرر زودتر از موعد لازم اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم کند و متعاقبا تغییراتی را در اختراع به وجود آورد، به طور کلی تغییرات عمده در توصیف اولیه اختراع همانطور که بعدا خواهیم دید امکان پذیر نخواهد بود.
2-    پس از اینکه اظهارنامه اختراع به اداره ملی یا منطقه ای تسلیم گردید معمولا بر اساس حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس 12 ماه فرصت دارد در تمام کشور هایی که منافع کسب و کار او ایجاب میکند اظهارنامه ثبت همان اختراع را تسلیم کند تا ازا این طریق از مزایای تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه بهره‌مند شود. اگر هزینه تسلیم اظهارنامه در کشور های متعدد و گرداخت هزینه تمدید مدت بیش از حد زیاد باشد این امر مشکل ساز خواهد بود. یکی از راه های تعدیل این مشکل، به تعویق انداختن پرداخت هزینه های ترجمه و استفاده از مدت 30 ماهه مقرر در معاهده همکاری ثبت اختراع  است.
نکته بسیار مهم در ثبت اختراع ضرورت نیاز به وکیل ثبت اختراع در تنظیم و تهیه اظهارنامه ثبت اختراع است.
تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع و پیگیری آن تا مرحله صدور گواهی اختراع، کاری پیچیده و دشوار است و معمولا مخترعین که دارای اطلاعات حقوقی نیستند نمی توانند از عهده این کار برایند. زیرا در تنطیم اظهارنامه ثبت اختراع به امور زیر باید توجه و دقت شود: 
1-    انجام جستجو در سوابق افشاء قبلی به منظور شناسایی هر سابقه افشاء قبلی که باعث خواهد شد اختراع قابل ثبت نباشد.
2-    نوشتن ادعا نامه و توصیف کامل اختراع با استفاده از اصطلاخات فنی و حقوقی.
3-    مکاتبه با اداره ملی سا منطقه ای ثبت اختراعات و طی مراحل بررسی های ماهوی و شکلی و اظهارنامه اختراع.
4-    انجام اصلاحات لازم در اظهارنامه اختراع در صورت نیاز و درخواست اداره ثبت اختراع مربوطه.
با توجه به ضرورت های فوق است که علی رغم اجباری نبودن انتخاب وکیل در بسیاری از نظام های ثبت اختراع که دارای اطلاعات حقوقی و فنی است مراجعه و از خدمات و اطلاعات وی در تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع استفاده کند.
البته در تعدادی از قوانین، متقاضیان خارجی ثبت اختراع ملزم شده اند از وکیل ثبت اختراعات که ساکن کشور مربوط است استفاده کنند. درکشور ژاپن وکلای زیادی برای کمک های فنی و حقوقی به مخترعین تربیت شده اند و مخترعین معمولا برای ثبت اختراع به این وکلا مراجعه میکنند.
ثبت اختراع دارای دو بعد ملی و بین المللی است. که در آینده  این دو مبحث را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳