موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

هزینه های ثبت اختراع | موسسه پلکان

ثبت اختراعات

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع
اداره مالکیت صنعتی
اختراعات
هزینه های ثبت اختراع

 

هزینه های  ثبت اختراع

 

هزینه‌ های ثبت اختراع و نظام های حاکم بر آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات داخلی آن ها متفاوت است و معمولا این هزینه ها به عواملی از قبیل ماهیت اختراع ادعایی، پیچیدگی آن، نظام بررسی، متن تقاضانامه، حق الوکاله و نقص های اعلام شده توسط ادارات ثبت اختراعات به هنگام بررسی آن، بستگی دارد. 
در بیشتر کشورها، حفظ و ابقای حقوق معین مربوط به مالکیت معنوی وعمدتا حقوق مربوط به گواهی های اختراع تابع پرداخت دوره ای هزینه هاست. 

توجه: لازم به ذکر است که تمامی این هزینه ها توسط اداره ثبت اختراعات اعلام شده است و در سایت اداره مالکیت صنعتی درج شده است.

 

ردیف اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
1  حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي  10.000   100.000
2 هزينه ثبت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال

10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي
سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريال
سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريال
سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال
3  جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط 
4  هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض   50.000 500.000
5  حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري   300.000  3000.000
6  حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن  نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7   هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن    معادل حق ثبت اظهارنامه
8 حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن 50.000  500.000
9 حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)  50.000 500.000
10  هزينه صدور گواهي المثني 100.000 1000.000
11 هزينه رونوشت مصدق 5000    50.000
12   هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع  15.000  150.000
13   هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت 500.000 750.000
14  هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت 1.500.000 3.000.000
15 وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه  3.000.000   4.500.000
16 هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ   50.000 500.000

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :