موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و حق مخترع | موسسه پلکان

ثبت اختراع

مخترع و نوآور

اختراع
ورقه اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و حق مخترع

 

ثبت اختراع و حق مخترع


درج نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی است که در معاهدات بین‌المللی و قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شده است. ارزش این حق معنوی زمانی نمود و اهمیت پیدا می کند که حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع یا حقوق مربوط به اظهارنامه اختراع ادعایی به صورت کلی یا در قالب قراردادهای بهره برداری به دیگری منتقل گردد یا در فرضی که حقوق انحصاری مربوط به اختراع ثبت شده متعلق به کارفرما باشد. 

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع


علی رغم مراتب فوق منطقی این است همان طور که مخترع حق دارد که نام او در ورقه اختراع صادره ذکر شود، همچنین حق دارد که درخواست کند که نام او به عنوان مخترع ناشناس باشد. در فرض اخیر قوانین ملی کشورها این حق را به رسمیت شناخته و به منظور جلوگیری از هرگونه اشکال بعدی شرط کرده اند که اولا: این درخواست به صورت اعلامیه ای کتبی باشد ثانیا: هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام وی ذکر نشود فاقد اثر قانونی است. 
وصف اخلاقی برای این حق شاید از این جهت است که همیشه جامعه او را به عنوان موجد اختراعی می شناسد و از او به این عنوان نام می برد و به هر حال او را مباهی به چنین امتیازی می داند. این حق معمولا برای مخترعین اهمیت فراوانی دارد زیرا تردیدی نیست که انسان در هر مقام و یا هر اندازه فضیلت، از انگیزه جلب احترام خالی نیست و مخترعین هم ازاین قاعده مستثنی نیستند و برخی از آن‌ها پیش از اینکه به منافع مادی حاصل از اختراع توجه داشته باشند مشتاقند که جامعه ایشان را به عنوان
مخترع و نوآور بشناسد. فلسفه شناسایی حق اخلاقی مخترع شناساندن او به جامعه و تشویق افراد مستعد به نوآوری و ابتکار است. 
حق اخلاقی در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است و بر اساس ماده چهار ثالث این کنوانسیون، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. 
با توجه به تاریخ تصویب کنوانسیون پاریس در واقع می توان گفت منشا این حق اخلاقی کنوانسیون پاریس است. 
در موافقتنامه تریپس به این حق به صراحت اشاره ای نشده است لکن با توجه به ماده 2 موافقتنامه تریپس که مفاد مواد (1) تا 12 و ماده 19 کنوانسیون پاریس را برای کشورهای عضو لازم الجرا دانسته است می توان گفت این حق در موافقت‌نامه تریپس نیز به رسمیت شناخته شده است.
در قانون
ثبت اختراع ایران می توان وجود این حق را استنباط کرد. 
هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴