موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مرجع استعلام | موسسه پلکان

اداره ثبت اختراع

اختراع

سند اختراع
ثبت اوليه اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و مرجع استعلام

 

ثبت اختراع و مرجع استعلام

 

اختراع پس از اینکه توسط اداره ثبت اختراع تائید شد باید توسط متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و مورد تائید نهایی قرار بگیرد.

منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جست‌وجو و بررسي علمي سند اختراع به وسيله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمي، مشاوره‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي است و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از طريق مراكز علمي و تحقيقاتي كشور صورت مي‌گيرد.

 

براي پذيرش تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است:

الف) ثبت اوليه اختراع در مراجع حقوقي (اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي) و ارائه ورقه ثبت؛

ب) ارائه تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده؛

ج) ارزيابي و تأييد علمي اختراع بيش از 2 بار انجام نخواهد گرفت؛ بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي، تنها يك بار ديگر ارزيابي علمي آن از سوي مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كنندة اوليه، امكان‌پذير است

 

براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع لازم است كه به اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري واقع در تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر ادارة كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري، براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع مي‌توان به مراجع منطقه‌اي زير نيز مراجعه كرد.

تهران بزرگ: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاه تهران (واحدهاي(IP؛

مرجع منطقه‌اي مركزي كشور: اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان واحد(IP)؛

مرجع منطقه‌‌اي جنوب كشور: شيراز، دانشگاه شيراز (واحد(IP؛

مرجع منطقه‌اي شرق كشور: مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد ip واحد ؛

مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور: تبريز، دانشگاه تبريز (واحد(IP.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳