موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و تجاری سازی | موسسه پلکان

اختراعات
ثبت اختراع و تجاری سازی

 

ثبت اختراع وتجاری سازی

 

برگه ی اختراع ثبت شده‌ای که هدف آن بهره وری اقتصادی است، اسناد فنی و قانونی هستند؛ بنابراین تقاضانامه‌ی ثبت انحصاری و راهبردهای کسب مجوز اختراع ثبت شده، در یک چهارچوب تجاری قرار دارند. مخترع مستقلی که مایل است با توسعه، کسب مجوز یا فروش اختراع خود، بهره‌ی مالی ببرد، را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم!

بازده مالی پس از ثبت اختراع

بازده چیست؟

ساده می توان گفت که بازده، پولی است که اختراع ثبت شده‌ی مخترع در ازای زمان و مالیاتی که صرف اختراع خود کرده است، می تواند به دست آورد.

حمایت از تکمیل اختراع و تجاری سازی آن

مخترعین می توانند جهت حمایت از تکمیل اختراع به مراکز رشد و برای تجاری سازی اختراع به پارک های علم و فناوری مراجعه کنند و از حمایت مادی و معنوی و فضای مناسب  برای تکمیل اختراع و تبدیل ایده به طرح اجرایی بهره مد شوند.

درک خطرات در تجاری سازی اختراع

در حالی که مخترعان درک جامعی از مفاهیم گسترده احتمالات دارند، اما خطرات احتمالی پذیرفته شده از جانب یک مخترع برای تجاری کردن یک اختراع ثبت شده، معمولا به خوبی درک نمی شود. این خطر پذیری شخصی، عملکردی شانسی باشد که پروژه علی رغم منابعی که مخترع سرمایه گذاری کرده است، به شکست خواهد انجامید.

برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مخترع باید تا حد امکان بحران موجود را از جنبه ی اهداف آن درک کرده، برآوردهای واقعی و امکان موفقیت را بررسی کند و یک تعهد حساب شده و متناسب  با منایع شخصی ارائه کند.

هرگاه هدف مخترعان، پیشرفت و تجاری شدن باشد، سرمایه گذاری طولانی مدت، پول و انرژی شخصی برای اختراعشان کاری ساده است. مخترعان باید این گرایش را به دقت در نظر داشته، بر اساس سطح این سرمایه گذاری، تصمیمات منطقی بگیرند. این ملاحظات باید شامل هزینه ی جایگاه اعمال آنان، سرمایه گذاری یا کار دیگری که انجام می دهند، مخارج غیر مستقیم مانند تاثیرات بر زندگی خانوادگی و شغل آنان باشد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴