موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

کارگزاران حق اختراع | موسسه پلکان

 

کارگزاران حق اختراع


در عمل، کار مذاکره با اداره ثبت اختراع توسط کارگزاران حق اختراع ( که وکلای حق اختراع نیز نامیده میشوند ) صورت میگیرد که تخصص آنها نیز در همین زمینه است.

 

ثبت اختراع-کاگزاران حق اختراع

 

آنان همچنین تقریبا تمامی فرم های مشخصات فنی را تهیه و تکمیل نموده و تقریبا در تمامی مراحل رسیدگی در اداره ثبت اختراع و ادارات دیگر حضور دارند. از نظر تئوری، انجام تمامی امور و طی همه مراحل توسط شخص مخترع نیز بدون هرگونه کمک فنی امکان پذیر است ولی اگر حق اختراعی اصولا ارزش درخواست را داشته باشد، تفاوتی که به واسطه تهیه فرم مشخصات فنی با تجربه کافی و مذاکره متبحرانه با مسئول تحقیق ایجاد میشود، ارزش بسیار بیشتری از هزینه های مرتبط به کارگزار حق اختراع خواهد داشت. بعلاوه، تشریفات فعلی درخواست، چه در سطح داخلی و بین المللی، بقدری پیچیده است که بهتر است به متخصصین کارآزموده سپرده شود. یک کارگزار حق اختراع خوب، ممکن است (بی اغراق) معادل وزنش طلا ارزش داشته باشد.  

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳