موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی | موسسه پلکان

اختراعات
ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی

 

ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی 


ثبت اختراع در ایران از طریق اداره ثبت اختراعات ایران امکان پذیر است. برای این امر متقاضی ثبت اختراع باید فرم ها و مدارک لازم را بر اساس قوانین اداره مالکیت صنعتی تکمیل نموده و از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی به آدرس http://iripo.ssaa.ir برای اداره ارسال نماید. مراحل ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی به شرح زیر است:


1-    تکمیل اظهارنامه 

ضمائم زیر جهت تکمیل اظهار نامه ضروری است:
•    مدارک شخص حقیقی یا حقوقی 
•    متن اختراع (متن اختراع دارای هشت سرفصل است که در مقاله اهمیت متن اختراع در فرایند ثبت اختراع به توضیح آنها پرداخته ایم)
•    ادعاهای اختراع 

2-    ابلاغیه های اختراع 
•    ابلاغیه های اختراع که شامل سوابق اختراع، رفع نقص، نامه استعلام و رد مشروط است. 

3-    نامه استعلام اختراع
4-    بررسی در مرجع استعلام اختراع 
5-    در صورت تایید پرداخت هزینه های قانونی 
6-    در صورت عدم تایید بررسی و ارجاع ثانویه آن به مرجع استعلام 
7-    ابلاغیه پذیرش و آگهی ثبت 
8-    دریافت گواهی نامه ثبت اختراع 

موارد زیر دلایل کلیدی برای ثبت اختراع می باشد:
-    موقعیت قدرتمند دربازار و امتیازهای رقابتی
-    سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه
-    درآمد مضاعف از محل تفویض اجاره
-     بهره برداری و انتقال اختراع دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دوجانبه 
-    دسترسی به بازارهای جدید 
-    خطر کمتر نقض حق 
-    توانائی بیشتر برای دریافت وام و/یا جمع آوری منابع مالی بانرخ معقول بهر 
-     ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان وسوء استفاده کنندگان
-    وجه مثبت شرکت شما

 

ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری، ثبت برند

 

فهرست خدمات ثبت اختراع موسسه پلکان
 

ردیف شرح
1 ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص چگونگی حفاظت از ابداعات و اختراعات
2 احراز تازه بودن موضوع تحقیقات و ابداعات با استفاده از بانک های اطلاعاتی تخصصی داخلی و خارجی
3 جستجوی پیشینه اختراع در عرصه بین المللی و ارائه گزارش تفصیلی آن 
4 ارائه مشاوره در خصوص چگونگی نگارش متون اختراع 
5 ارائه خدمات تخصصی در خصوص ثبت اختراع در عرصه داخلی و بین المللی از طریق وکلای مجرب
6 تهیه متون فنی - حقوقی اختراعات (Patent Drafting)
7 اخذ تاییدیه اختراع از مراجع مالکیت فکری کشور
8 انجام امور مربوط به تمدید اعتبار اختراعات 
9 انجام امور مربوط به نقل و انتقال حق امتیاز اختراع 
10 طرح دعاوی و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به اختراعات از طریق وکلای مجرب 
11 ارائه راهکارهای مناسب در خصوص چگونگی حفاظت و حمایت از اختراعات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
12 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه داریی های فکری 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵