موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت بین‌المللی اختراع و سازمان جهانی مالکیت معنوی | موسسه پلکان

اختراعات
ثبت بین‌المللی اختراع و سازمان جهانی مالکیت معنوی

 

ثبت بین‌المللی اختراع و سازمان جهانی مالکیت معنوی


برای هر اظهارنامه ثبت اختراعی که در قالب نظام معاهده همکاری ثبت اختراع ثبت می شود سازمان جهانی مالکیت معنوی وظایف زیر را انجام می دهد:

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع - شرکت ثبت اختراع


1-    دریافت و بایگانی کلیه اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه بین‌المللی 
2-    بررسی های شکلی اظهارنامه های بین‌المللی
3-    انتشار اظهارنامه‌های بین‌المللی
4-    انتشار مجله
معاهده همکاری ثبت اختراع(pct)
5-    ترجمه بخش های مختلف اظارنامه های بین المللی و بعضا اسناد و مدارک پیوست آن به زبان‌های انگلیسی یا فرانسه در صورت ضرورت 
6-    ارسال اسناد و مدارک به ادارات و اشخاص ثالث 
7-    ارائه مشورت حقوقی به ادارات و کاربران در صورت درخواست
8-    انتشار راهنمایی متقاضیان نظام  معاهده همکاری
ثبت اختراع و خبر نامه نظام همکاری ثبت اختراع(pct) 
9-    ارئه مشورت در رابطه با اجرای نظام معاهده همکاری ثبت اختراع (pct) در قانونگذاری های ملی کشورها و وضع رویه های داخلی در ادارات اختراع کشورهای عضو
10-    سازماندهی و برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی در رابطه با معاهده همکاری ثبت اختراع (pct)
ذکر این نکته ضروری است که
مخترع با توجه به راهکارهایی که برای ثبت اختراع در بعد بین المللی وجود دارد در اینکه کدام مسیر را برای کسب حمایت بین المللی انتخاب نماید، بستگی به عوامل مختلفی از قبیل میزان هزینه ها، سرعت کار، اعتبار ورقه اختراع صادره و دامنه اثر آن و همچنین عوارض احتمالی بطلان ورقه صادره و حوزه اثر آن دارد که مخترع باید ضمن مشورت با وکلاء و کارشناسان ذیربط بهترین مسیر را برای کسب حمایت بین المللی اختراع انخاب تا در کوتاهترین زمان زمان ممکن و کمترین هزینه بتواند حمایت از اختراع خود را در کشورهای تعیین شده کسب نماید. 
در خاتمه این قسمت لازم به ذکر است که کشورها در قالب موافقت نامه های دو جانبه نیز متعهد به حمایت از
اختراع اتباع طرفین خواهند بود. البته در این فرض حمایت مستلزم ثبت اختراع توسط اتباع کشورهای عضو است. به عبارت دیگر، صرف انعقاد موافقت نامه دو جانبه کافی برای حمایت نخواهد بود بلکه با توجه به اصل «سرزمینی» اختراع باید در کشورهای متعاهد به ثبت برسد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴