موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شیوه ثبت بین المللی اختراعات (2) | موسسه پلکان

پ- شیوه ی پی سی تی PCT

حمایت از اختراع

اختراع
حق اختراع
اختراعات
شیوه ثبت بین المللی اختراعات (2)

 

شیوه ثبت بین المللی اختراعات (2)

در گذشته دو شیوه از ثبت بین المللی اختراعات را شرح دادیم و در ادامه قصد داریم شیوه ی سوم و آخرین شیوه ثبت بین المللی را ذکر کنیم:

 

پ- شیوه ی پی سی تی PCT 


در این شیوه، تقاضانامه ای به یک اداره ی ثبت – که از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری اقدام می کند- و یا خود اداره ی مرکزی وایپو ارائه می شود. این اداره، تقاضانامه را براساس شرایط معاهده ی پی سی تی بررسی می کند. برای هر تقاضانامه، یک پزارش جستجو، هجده ماه بعد از تاریخ حق تقدم ابداع، منتشر می شود. 
اداره صلاحیت دار ممکن است با توجه به درخواست متقاضی، بررسی اویه ای انجام دهند. این بررسی می تواند در هر زمانی از مرحله ی اولیه ی «پی سی تی» صورت گیرد.

 


در هیچ مرحله ای از تقاضانامه ی پی سی تی، حق اختراع معتبری ایجاد نمی شود که برای متقاضی، حقوق انحصاری به وجود آورد. این حقوق، فقط زمانی ایجاد می گردد که اختراع در مرحله ی ملی پذیرفته شده باشد، این مرحله نیز ممکن است در حدود سی ماه بعد از پر کردن حق تقدم اولیه انجام شود. متقاضی، باید در مرحله ی ملی، یک رونوشت از تقاضانامه ی پی سی تی و همین طور یک ترجمه به زبان اداره ی ملی مربوط به آن کشور خاص بفرستد. مرحله ی ملی با توجه به تعداد کشور ها و قالب تقاضا نامه، ممکن است بسیار پر هزینه باشد. 
خط مشی شیوه ی «پی سی تی» به «خانه ی انتظار» معروف است. این شیوه به متقاضی فرصتی هجده ماهه می دهد که بیشتر از فرصت دوازده ماهه ای است که کنوانسیون پاریس یه متقاضی می داد  تا وی تصمیم بگیرد که کجا و چگونه حمایت از ابداع را پیگیری کند و بعد از زمان تکمیل مرحله ی ملی است که از
اختراع حمایت می شود. 
در تسلیم تقاضانامه باید تصمیمات لازم تا حد امکان پیشاپیش پرفته شود. به عنوان نمونه، تعیین کشور های نهایی و یا مکان و زمان تسلیم تقاضانامه باید از قبل برنامه ریزی شود- برای کسب
حمایت از اختراع، تقاضانامه باید سریغ و فوری تکمیل شود؛ یا از طریق پی سی تی با استفاده یا بدون استفاده از دوره ی حق تقدم اعمال می گردد. 
تسلیم اولیه ی تقاضا نامه ی ملی و استفاده از حق تقدم آن در تسلیم یک تقاضانامه ی پی سی تی، قبل از انقضای دوره ی دوازده ماهه ی حق تقدم، یک روش مرسوم است. این روش با توجه به فرصت سی ماه، هزینه های مقدماتی کمتری را برای تصمیم گیری درباره ی محدوده حمایت سرزمینی، در بر دارد.
در ادامه حالت های مختلف خط مشی های تسلیم تقاضا نامه آمده است.

حالت الف (A)
تقاضانامه ی به یک اداره ملی، تسلیم می گردد و دوازده ماه بعد از آن، تقاضانامه ی پی سی تی- با انتخاب تمامی کشور های عضو – تسلیم می شود. هزینه برای هر دو تقاضانامه مناسب است. هزینه ها در پایان موعد سی ماه ی دوره ی بین المللی پی سی تی و شروع مرحله ی ملی تقاضانامه، دوباره مطرح می شوند- در شکل ارائه شد در ادامه، اداره ثبت اروپا، آمریکا، ژاپن، چین و روسیه- یعنی باید به زبان ملی مربوط، ترجمه و از طریق وکلای محلی تسلیم گردند. صدور حق اختراع معیارهای متفاوتی بستگی دارد  تا پنج سال می تواند به طول انجامد.

حالت ب (B)
تقاضانامه ی ملی ابتدا تسلیم می شود تا حق تقدمی برای ابداع را کسب کند و در دوازده ماه تقاضانامه های ملی دیگر به صورت مستقیم تسلیم می شوند. در این روش، هزینه ها، زودتر پرداخت و در نتیجه، اختراعات هم خیلی سریعتر صادر می شوند.

حالت ث (C)
ابداع به وسیله ی تقاضانامه های همزمان، در ادارات ملی و منطقه ای تسلیم می شود. این روش همراه با بررسی سریع است و خطر پذیری بالایی را می طلبد اما در صورت احراز شرایط قابلیت ثبت و صدور برگه ی اختراع، بلافاصله حقوق آن قابل اجرا است.

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴