موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده | موسسه پلکان

اختراعات
طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده

 

طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده (International Patent Classification - IPC)

 

برای ثبت اختراع یا ثبت یک علامت تجاری یا طرح، خواه ملی باشد یا بین المللی، جدید بودنِ ادعای مالکیت در آن درخواست بررسی می شود.

به این منظور حجم عظیمی از اطلاعات کاوش می شوند. به این دلیل سازمان جهانی مالکیت فکری، نظام طبقه بندی بر اساس گروه فن آوری را تشکیل داده است که اطلاعات مربوط به ابداعات و اختراعات را به ساختارهایی قابل مدیریت تبدیل نموده است. این طبقه بندی توسط بسیاری از کشورها که حتی عضو توافقات مربوط نیستند نیز مورد استفاده قرار گرفته است و به ترتیب به: بخش، زیربخش، طبقه، طبقه فرعی، گروه اصلی و گروه فرعی تقسیم می شود. 8 بخش عمده این طبقه بندی عبارتند از:

الف. کالاهای ضروری انسان شامل: کشاورزی، مواد غذایی، کالاهای خانگی یا شخصی، بهداشت و سرگرمی؛

ب. عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد؛

پ. شیمی و متالوژی؛

ت. منسوجات و کاغذ؛

ث. سازه های ثابت؛

ج. مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ افزارها، انفجار؛

چ. فیزیک؛

ح. برق.

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵