موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

منظور از ابداع «حاوی گام اختراعی» چیست؟ | موسسه پلکان

اختراع

اختراعات
منظور از ابداع «حاوی گام اختراعی» چیست؟

 

منظور از ابداع «حاوی گام اختراعی» چیست ؟

 

یک ابداع در صورتی حاوی گام اختراعی (یا غیر بدیهی) خواهد بود که با در نظر گرفتن سابقه افشاء قبلی، ابداع مورد نظر برای شخصی که در رشته خاص فناوری مهارت دارد امری بدیهی نباشد. شرط عدم بدیهی بودن بمنظور تضمین این است که اختراعات فقط برای دستاوردهائی که واقعا نوآورانه وخلاقانه هستند ثبت شوند و نه برای مواردی که شخصی با مهارت­ های عادی در رشته مورد نظر بتواند به آسانی از آنچه که موجود است استنتاج کند.

برخی نمونه­ های آنچه که نمی­تواند نوآورانه باشند و در آراء قبلی دادگاه­ها در برخی کشورها اعلام شده است عبارتند از: تغییر صرفا اندازه؛ قابل حمل کردن یک محصول؛ معکوس کردن قطعات؛ تغییر مواد؛ یا جایگزین کردن بوسیله یک عملکرد یا قطعه معادل.

چه زمان می توان گفت که ابداع مورد نظر «حاوی گام اختراعی» است ؟

اختراع مربوط به آنتی بیوتیک بنام آزتیرومایسین متعلق به شرکت Pliva از کشور کرواسی در دهه گذشته میلیون ها دلار نصیب این شرکت کرده است. این اختراع اساس معامله تفویض اجاره بهره برداری موفق با شرکت بزرگ خارجی تولید کننده مواد داروئی بود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲