موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع در مسیر بین المللی | موسسه پلکان

مخترع

ثبت اختراع

معاهده همکاری ثبت اختراع
اختراع
اختراعات
ثبت اختراع در مسیر بین المللی

 

ثبت اختراع در مسیر بین المللی


برای ثبت اختراع در مسیر بین المللی مخترع یا متقاضی از سه طریق می تواند اقدام کند. طریق اول این است که همزمان اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در کشورهای مورد نظر نماید. البته در این فرض برا برخی از کشورها، اختراعات منطقه ای هم در دسترس است. 
طریق دوم این است که مخترع یا متقاضی با توجه به نظام کنوانسیون پاریس تسلیم کندکه بدیهی است این امر سهل تر،آسانتر و کم هزینه تر از طریق قبل است. زیرا بر اساس سیستم سنتی ثبت اختراع، مخترع کشوری که عضو معاهده همکاری ثبت اختراع نیست باید فرم تقاضای
ثبت اختراع را تکمیل و آن را به تمامی کشورهایی که می خواهد 
اختراع او در آن کشورها مورد حمایت قرار گیرد ارسال کند و کلیه هزینه های مربوط به ترجمه، حق الوکاله‌ی وکلای ثبت اختراع در کشورهای مختلف که که با توجه به نظام ثبت اختراع آنها معمولا مبلغ معتنابهی است؛ و هزینه ثبت
اختراع مربوط به دفاتر ثبت اختراع را پرداخت نماید و با وجود پرداخت همه هزینه های فوق الاشعار تازه معلوم نیست که موفق به دریافت و اخذ گواهی اختراع می‌شودیا خیر. به عنوان مثال متقاضی اطلاعی ندارد که اختراع او در مقایسه با اختراعات مشابه از ویژگی جدید بودن برخوردار است یا خیر.
علاوه بر مراتب فوق، موضوع دیگری که قابل طرح و مهم است اینکه هر دفتر ثبت اختراع که در آن مقاضی اظهارنامه
ثبت اختراع خود را تسلیم می کند به ویژه اگر در آن سیستم بررسی ماهوی حاکم باشد، باید برای احراز قابلیت ثبت اختراع یک بررسی ماهوی انجام گیرد تا اختراع مورد ادعا از حیث جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد که این امر خود همانطور که قبلا نیز گفتیم دارای هزینه بالایی است که مخترع محروم از سیستم معاهده همکاری ثبت اختراع باید آن را پرداخت کند. 
بدیهی است اگر متقاضی در سازمان های منطقه ای برای حمایت از اختراع بخواهد اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم کند تقریبا همین روند قابل اعمال است و فقط اداره ثبت اختراع منطقه ای مسئول صدور گواهی اختراع است که صلاحیت ثبت اختراعی را داردکه در بیش از یک کشور موثر است. به لحاظ مشکلات فوق که برای ثبت اختراع در روش سنتی وجود دارد کمیته اجرایی اتحادیه پاریس برای
ثبت اختراع در روش سنتی وجود دارد کمیته اجرایی اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1996 میلادی از نهادی که سلف سازمان جهانی مالکیت معنوی بوده دعوت کرد تا مسئولیت تحقیق تا مسئولی تحقیق و مطالعه و ارائه راه حل در خصوص جلوگیری از دوباره کاری هایی که برای ثبت بین المللی اختراع جهت متقاضیان و دفاتر ثبت اختراع وجود داشته را به عهده بگیرد. در سال 1967 میلادی، پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین المللی تهیه شد و به کمیته متخصصین ارائه گردید و اعضای این کمیته طی چند نشست در خصوص پیش نویس کنفرانس دیپلماتیک در سال 1978 در مورد معاهده همکاری ثبت اختراع به توافق رسیدند و در سال 1970 میلادی معاهده فوق به تصویب رسید. این معاهده تاکنون چند بار اصلاح شده و آخرین اصلاح آن در سال 2001 میلادی بوده است.
معاهده همکاری ثبت اختراع یک پیمان و توافق نامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ثبت اختراع است. و مسئول اعطای گواهی بین المللی ثبت اختراع نیست. این کار انحصارا به عهده ادارات ثبت اختراع است. به عبارت دیگر، معاهده همکاری ثبت اختراع یک معاهده شکلی است که عمدتا اختراع را در ابعاد بین المللی تسهیل و متحد  الشکل می نماید و نهایتا صدور گواهی اختراع به عهده اداره ثبت اختراع است که با توجه به قوانین ملی خود در رابطه با اختراع ادعایی متقاضی نفیا یا اثباتا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند. همچنین معاهده همکاری ثبت اختراع تقابلی با کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ندارد بلکه در حقیقت مکمل آن است و به نفع کشورهایی عمل می کند که عضو کنوانسیون پاریس هستند. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴