موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت | موسسه پلکان

اختراعات
نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت

 

نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت


امروزه بخش اعظم دارايي هاي شرکت ها و مراکز پژوهشي مهم جهان را دارايي هاي فکري آنان تشکيل مي دهد. اين دارايي ها که به طور عمده حاصل فعاليتهاي فکري و تحقيقاتي است به شکل هاي گوناگون ديده مي شود و انواع مهم آن عبارت است از اختراع ثبت شده (پتنت)، علايم تجاري و خدمات، طرح هاي صنعتي و رازهاي تجاري.
همانطور که حقوق اشخاص مالک دارايي هاي عادي فيزيکي و مرسوم مثل زمين، ساختمان، اتومبيل و ... در قوانين کشورها پيش بيني شده، حقوق مرتبط با دارايي هاي فکري نيز در حقوق مالکيت فکري ديده شده است.
بنابراين حقوق مالکيت فکري به معناي عام خود عبارت است از حقوق قانوني حاصل از فعاليت ذهني و فکري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري، حقوق مالکيت فکري به دو بخش مالکيت صنعتي و حق انحصاري اثر تقسيم مي شود.
اختراع، چگونگي ثبت و حمايت از آن از مباحث مهم حقوق مالکيت صنعتي محسوب مي شود. در اين مقاله سعي شده در مورد شرايط اختراع براي ثبت و نحوه تنظيم گزارش اختراع اطلاعات کاربردي ارايه گردد.

کلیات ثبت اختراع 

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری اختراع، محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را برای انجام کار ارائه می دهد یا راه حل فنی جدید را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد میکند. 
به عبارت ساده تر اختراع راه حلی است که برای اولین بار به منظور حل مشکلی ارائه می گردد. گواهینامه پتنت یا حق ثبت اختراع، از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. دارنده گواهینامه پتنت دارای حق انحصاری برای بهره برداری از اختراع ثبت شده است. 
پتنت، حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تامین می کند. این حمایت برای مدت محدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، صورت میگیرد. 
حمایت پتنت به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه پتنت به صورت تجاری تولید، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. باید به این نکته مهم توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست، بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز میدارد. حقوق پتنت معمولا پس از ارائه دادخواست از سوی دارنده آن به دادگاه احقاق میشود. در بیشتر نظامها، دادگاه شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت را از این کار بازداشته و وی را مکلف به جبران خسارت های وارده به صاحب
حق اختراع می نماید. همچینین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش و در این امر موفق شود، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال اگر بتواند ثابت کند که اختراع فاقد شرایط قانونی برای ثبت بوده است. 
دارنده پتنت حق داردتصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره برداری کند. وی می تواند با انعقاد قرارداد، اجاره یا گواهینامه استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند همچنین می تواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری واگذار نماید. در این صورت، خریدار دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد. 
با انقضای دوره زمانی پتنت (حداکثر  سال از زمان ثبت تقاضانامه)
حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم قرار میگیرد. یعنی دارنده پتنت دیگر دارای حق اختراع نیست و هر شخصی می تواند از آن اختراع بهره برداری کند. 

در  آینده درباره شرایط ثبت اختراع در این مقاله توضیحاتی را ارائه میدهیم.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴