موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

سخنان بزرگان درباره موفقیت | موسسه پلکان

کتاب روش های پرورش و برانگیختن خلاقی از محمد رضا تابان

دیل کارنگی

وین دایر
آنتونی رابینز
اختراعات
سخنان بزرگان درباره موفقیت


 

سخنان بزرگان درباره موفقیت


تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقی که می افتد نیست، بلکه تعبیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند. "آنتونی رابینز" 

 

ثبت اختراع-سخنان بزرگان


هرگز به موفقیت راستین دست نخواهی یافت، مگر آن که، به آنچه انجام میدهی عشق بورزی. "دیل کارنگی"


افراد موفق باید از استعدادهایشان استفاده نمایند، رمز موفقیت شناخت استعداد است و هر شخصی داور عملکرد خود است. "جیمز آلن" 


آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کارافتاده است، شما ناگریزید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید. "وین دایر"


اساس و زیر بنای موفقیت شش چیز است: درستی، صداقت، منش، ایمان، عشق و وفاداری. "زیگ زیگلار" 


انسان، ابتدا، شکست یا موفقیت، غم یا شادی را در صحنه‌ی خیال میبیند، آنگاه برایش یکی عینیت پیدا می کند. "فراول اسکاول شین" 


چنانچه خواهان موفقیت هستی، به نقاط قوت خویش نظر داشته باش. " دیل کارنگی" 


برای هر موفقیت می باید قیمتی پرداخت. "اندرو جکسون" 


موفقیت ان است که، پس از آنکه دیگران وا دادند تو تسلیم نشوی. "ویلیام فدر"


اعتماد به نفس، نخستین راز موفقیت است "رالف والدو امرسون"


برای موفقیت، بیش از هرچه به اراده و تصمیم نیاز داری. "آبراهام لینکلن"


موفقیت آن است که از آنچه سهم توست نهایت استفاده را بکنی. "تای بوید" 


من برای موفقیت دعا نمی کنم، بلکه ایمان راسخ را طلب می کنم. "مادر ترزا"


مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر مرمر. "پرمودا بترا"


در پس هر موفقیت به ظاهر یک شبه، بیست سال تلاش و زحمت وجود داشته است. "ماکسول مالتز"


می توانید بزرگی و عظمت موفقیت هایتان را، با بزگی موانعی که از سر می گذرانید، بسنجید. "بوکرت واشینگتن" 


نقطه شروع هر موفقیت، وجود یک ایده، یا نظریه نوی است، که این ناشی از تصور است. "ناپلئون هیل" 

 

منبع: کتاب روش های پرورش و برانگیختن خلاقیت از محمد رضا تابان

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴