موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ویژگی افراد خلاق | موسسه پلکان

خلاق

اختراعات
ویژگی افراد خلاق
امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

ویژگی های افراد خلاق

افراد خلاق معمولا دارای ویژگی‌های زیر هستند:
1)    در کودکی در محیطی با غنایِ فرهنگی، رشد و پرورش یافته اند. 
2)    دارای استقلال نظر و پویایی می باشند. 
3)    به وضعیت موجود رضایت نمی دهند و خواستار ایجاد تغییر جهت رسیدن به وضعیت آرمانی هستند. 
4)    تا جایی که امکان داشته باشد، از چارچوب های محدود کننده گریزانند.
 

 

ثبت اختراع- اداره ثبت اختراع- مخترع

 

ویژگی های افراد خلاق از دیدگاه تورنس:

-    از اینکه نسبت به دیگران، متفاوت باشند، نگران نیستند.
-    انجام کارهای تکراری و محدود کننده، برایشان ناخوشایند است. 
-    میتوانند در یک زمان، به چند ایده فکر کنند . چندین کار متفاوت را باهم انجام دهند. 
-    معمولا کارهایی بیشتر از آنچه که بر عهده ایشان نهاده شده است و مسئولیت انجام آنرا دارند، انجام می دهند. 
-    در راستای دنبال کردن ایدۀ خود، پافشاری می کنند. 
-    در انجام دادن کارها علاقمند به استفاده از خلاقیت هستند. 

دیگر صاحب نظران، ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کرده اند: 

1-    ویژگی‌های ذهنی: کنجکاوی، ارائه ایده‌های متعددبرای یک مساله، ارائه ایده های غیر متعارف، توجه به جزئیاتی که دیگران به آن توجه نمی کنند، علاقه به آزمایش و تجربه و نوآوری
2-    ویژگی‌های عاطفی: آرامش، امید، اعتماد به نفس
3-    ویژکی‌های اجتماعی: پیش قدم بودن(داوطلب بودن در انجام کار، تمایل به تغییر، مسئولیت پذیری، قدرت جلب اعتماد دیگران. 
4-    نداشتن تعصب و اینرسی نسبت به تغییر
5-    وقت شناسی
6-    واقع بینی 
7-    تمایل به انجام کارهای پیچیده
8-    علاقه به آزمایش و تجربه 
9-    تلاش و مستمر پشتکار
10-    خودانگیزی
11-    به روزرسانی و توسعه دائمی دانش و آگاهی خود 
12-    اعتماد به نفس
13-    قدرت پیش بینی و تجسم آینده 


منبع: روش های پرورش و برانگیختن خلاقیت از سید محمد رضا تابان

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴