موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

افشاء اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
افشاء اختراع

 

افشای اختراع

 

یکی از شرایط ثبت اختراع، تازگی و جدید بودن آن است. تازگی و جدید بودن اختراع ممکن است با افشاء اختراع یا استفاده از آن از بین برود و در نتیجه اختراع ادعایی بعلت فقدان شرط تازگی قابل ثبت نباشد. معمولا تازگی اختراع با انتشار یا استفاده ممکن است از بین برود.

انتشار اختراع ممکن است موجب زوال تازگی آن گردد. راه افشاء اختراع مهم نیست بنابراین افشاء اختراع به هر طریقی که صورت گیرد تحت شرایطی می تواند موجبات از بین رفتن تازگی آن را فراهم نماید. به عبارت دیگر، اصولا وسایل افشاء و انتشار اطلاعات مربوط به اختراع مهم نیست و هر وسیله ای که موجب شود تا اختراع در دسترس عموم قرار گیرد کفایت می کند اختراع ادعایی را از وصف تازگی بیاندازد.بنابراین افشای اختراع از طریق کتبی یا شفاهی کافی است تا  آن را فاقد وصف تازگی نماید.

روشن است که مخترعین و صاحبان حق اختراع باید نهایت تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن اختراع ادعایی به کار برند؛ زیرا ممکن است افراد سودجو از عدم مواظبت مخترعین حداکثر سواستفاده را بنمایند و نهایتا اختراعی که نتیجه زحمات چندین ساله مخترع واقعی است مورد سرقت قرار گرفته و توسط افراد سودجو به ثبت برسد و با توجه به اینکه اکثر کشورها نظام ثبت اولین ثبت را پذیرفته اند آن را در کشورهای مختلف به ثبت برسانند. بنابراین علاوه بر اینکه مخترعین واقعی باید در حفظ و نگهداری اختراع ادعایی تلاش کنند دولت ها نیز باید برای متجاوزین به این حقوق در قوانین و مقررات مربوط ضمانت اجرای مناسبی را در نظر گیرند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳