موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حمایت از اختراع | موسسه پلکان

حمایت از اختراع

ثبت اختراع

گواهینامه اختراع
انتقال تکنولوژی
اختراعات
حمایت از اختراع
امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

حمایت از اختراع 


حقوق مخترعین بطور موثر از تاریخ ثبت اختراع آغاز می‌شود زیرا یک مخترع در صورتی می‌توانید علیه استفاده غیر مجاز از اختراعش توسط اشخاص ثالث اقامه دعوی نمائد که اختراعش به ثبت رسیده باشد. در برخی کشورها، مخترع می‌تواند پس از ثبت علیه نقض کننده حقوق برای موارد نقض حق که بین تاریخ انتشار تقاضانامه اختراع (معمولا 18 ماه پس از تسلیم اولین تقاضانامه) و تاریخ ثبت صورت گرفته اند شکایت کند. معمولا مخترع می‌تواند برای استفاده ای که بین انتشار و ثبت انجام شده است جبران خسارت معقولی را ادعا کند، ولی در تمام کشورها اینطور نیست.
در برخی کشورها، مخترع می‌تواند نقاضانامه ثبت اختراع و تقاضانامه ثبت مدل مصرفی را برای یک ابداع یکسان تسلیم کنید. این امر گاهی به منظور برخوردار شدن از حمایت تحت مدل مصرفی (که معمولا سریع تر ثبت می‌شود) تا زمان ثبت اختراع انجام می‌شود.
در برخی کشورها، مخترع می‌تواند تقاضانامه ثبت اختراع و تقاضانامه ثبت مدل مصرفی را برای یک ابداع یکسان تسلیم کند. این امر گاهی به منظور برخوردار شدن از حمایت تحت مدل مصرفی (که معمولا سریع تر ثبت می‌شود) تا زمان ثبت اختراع انجام می‌شود.
‌ صاحب حق اختراع یا ثبت اختراع و دریافت گواهینامه اختراع، حق بهره برداری مادی از حق اختراع از قبیل وارد کردن، عرضه برای فروش و غیره را دارا است و در بهره برداری مادی از اختراع دارای حق انحصاری می باشد. بنابراین اگر کسی به حق مادی اختراع ثبت شده تجاوز نماید در این صورت بحث حمایت از اختراع و دفاع در مقابل تجاوز به حق مطرح می شود.حمایت و دفاع از حق اختراع در قرارداد مربوط به واگذاری حق اختراع یا قرارداد های مربوط به انتقال تکنولوژی همواره مورد تاکید می باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :