موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تفکر خلاق | موسسه پلکان

اختراعات
تفکر خلاق
امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

 

تفکر خلاق

تفکر خلاق  تفکر خلاق بر پایۀ خلاقیت شخص استوار است و شخص خلاق علاوه بر استفاده از دانش و تجربۀ پیشین از ضمیر ناخودآگاه خود نیز بهره می برد.  هدف اصلی در این تفکر آن است که برای مشکل یا موقعیت مورد نظر راه حل های متعدد و فراوان انتخاب شود و اگر یک راه حل مفید نبود، به سراغ راه حل بعدی رفت. در حالی که اگر فرد، دو یا سه راه حل داشته باشد و آنها موثر نباشند، به سرعت به بن بست می رسد و نا امیدی و افسردگی نیز به نوبه خود، به راحتی می توانند به انحرافات فکری وی ختم شوند؛  برای داشتن تفکر خلاق اصولی را باید رعایت کرد:  1 -هر تصمیم گیری و اقدامی باید با آرامش و به دور از هرگونه حرکت شتابزده انجام بشود.  2 -ذهن باید از پارادایم ها، چارچوبهای ذهنی و عوامل بازدارنده رها و آزادد باشد. زیرا در چنین حالتی امکان یافتن راه حل بیشتر است. زمانی که خود را اسیر پارادایم ها، چارچوبهای ذهنی پیشین و عوامل بازدارنده میکنید، امکان یافتن راه حل نوین و مناسب بسیار کم است، زیرا ذهن تلاش می کند در همان محدوده ای که در گذشته راه حلی نیافته، مجددا به دنبال راه حل بگردد، که چندان سودمند نیست.
میبایست تلاش کنید تا جایی که امکان دارد، به دنبال راه حل های بیشتری باشید تا در نهایت از بین آنها برترین را برگزینید. قطعا هر اندازه که تعداد راه حلها بیشتر باشد، قدرت انتخاب و احتمال کامیابی (موفقیت) بیشتر است. 

 

ثبت اختراع, خلاقیت


به این معنی که در نخستین گام، تعداد و کمیت راه حل ها، مهم تر از کیفیت آنهاست. در این مرحله اهمیتی ندارد که تمام راه حل‌ها سودمند و یا کاملا عملی باشند، در این مرحله صرفا شکستن چارچوبهای ذهنی پیشین و پارادایم شیفت و ارائه راه حل‌های گوناگون و متفاوت مورد نظر است و نه ارزیابی آنها. سپس در گام بعد، راه حل های فراوانی که با استفاده از تفکر خلاق به دست آمده به کمک تفکرنقد کننده مورد بررسی، ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار میگیرد، راه حل های غیر سودمند حذف شده و سایر راه حل ها به ترتیب اولویت ثبت می شوند تا در پایان از میان آنها برترین راه حل انتخاب و اجرا شود. 


باتلت، تفکر به دو زیرگروه تقسیم بندی نموده است:
تفکر سیستم بسته و تفکر خلاق نامید.
1-    تفکر سیستم بسته:در این نوع از تفکر و اندیشیدن، شخص در چارچوب تمامی قواعد و قوانین حرکت کرده و شخص بر پایه‌ی اطلاعات و دانش موجود و تجربۀ پیشین و با استفاده از فرآیند و مراحل مشخص و از پیش تعیین شده و متوالی به حل مسائل می پردازد. 
2-    تفکر خلاق: در این نوع تفکر و اندیشیدن، شخص در ابتدا مانند تفکر سیستم بسته عمل نموده ولی بعد، بلافاصله از چارچوب داده ها، اطلاعات، منطق و شیوه متعارف و تجربیات پیشین و پارادایم ها گام را فراتر نهاده و با استفاده از نیروی خلاق، دست به ایجاد تغییرات می زند و محصولی نوین می‌آفریند. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۴