موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مدارک ثبت برند در افغانستان | موسسه پلکان

علامت تجاری
مدارک ثبت برند در افغانستان

 

مدارک ثبت برند در افغانستان 

 

مدارک ثبت برند در افغانستان

 

برای ثبت برند و کسب حمایت در افغانستان متقاضی ثبت برند می تواند به اداره ملی ثبت برند کشور افغانستان مراجعه کند و اظهارنامه ثبت برند خود را به زبان کشور افغانستان تسلیم و با پرداخت هزینه های مربوط درخواست ثبت برند را بنماید. 

در گذشته درباره مزایای ثبت برند در افغانستان توضیحاتی را ارائه داده ایم و ذکر کردیم که مهم ترین مزیت ثبت برند در افغانستان حمایت از برند در بازار مصرفی افغانستان و جلوگیری از سواستفاده از برند در برابر افراد سودجو است. ثبت برند در افغانستان نیازمند مدارکی است که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

شخص حقوقی/ شرکت :

1. تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا

2. تصویر مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و غیره)

3. تصویر آگهی تأسیس شرکت

4. تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت

5. تصویر علامت یا نام تجاری

6. تصویر گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشور ها (در صورت وجود)

7. آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری

8. تصویر کارت بازرگانی شرکت

9. تصویر اساس نامه شرکت

 شخص حقیقی:

1. تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک

2. تصویر علامت یا نام تجاری

3. تصویر گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشور ها (در صورت وجود)

4. آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری

5. تصویر کارت بازرگانی شرکت

6. تصویر جواز یا پروانه کسب

تمامی مدارک فوق الذکر باستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل گردد.

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴