موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

واگذاری حقوق مالکیت فکری | موسسه پلکان

پیگیری حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری

اختراعات
اختراع

 

واگذاری حقوق مالکیت فکری


واگذاری مالکیت حقوق مالکیت فکری به شرکت باید آسان و بی دردرسر صورت گیرد. به دلیل علاقه مندی سرمایه گذاران و سهام داران به حقوق مالکیت فکری، این مالکیت باید از طریق شرکت به آنان تعلق بگیرد. سهام داران به دنبال یک حقوق مالکیت فکری هستند که بی دردسر و مشکل متعلق به شرکت باشد. 

 

حقوق مالکیت فکری - مالکیت فکری


بخش هایی از امور مربوط اختراعات که موقتا به کارکنان واگذار شده است می توانند بازدارنده ی سرمایه گذاری داخلی باشند. اگرچه واگذاری حقوق مالکیت فکری تقریبا بی دردسر و مستقیم است، سهام داران می توانند شرکت را رسما ملزم کنند که آن ها دارنده ی حقوق مالکیت فکری هستند و هیچ گونه مانع شناخته شده ای در این مالکیت وجود ندارد این امری کاملا منطقی است. اگر شرکت نمی تواند چنین التزامی بدهد، سهام داران می توانند از یک کارگزار متخصص اختراع ثبت شده و آشنا با قوانین محلی، مشورت بخواهند. سرمایه گذاران می توانند در مورد ارائه فوری پیشنهاد و توسعه اختراع در آینده، همراه با هرگونه اطلاعات درباره گذشته و آینده ی اختراعات واگذار شده به شرکت، پرس و جو کنند. این نیز منطقی است. 
تهه مدارک واگذاری، کاری ساده است که باید زیر نظر یک وکیل تهیه شود. در حقیقت این، فرصت خوبی برای برقراری ارتباط با یکی از اعضاء مهم شرکت (وکیل) است. 
اگرچه مشاور قانونی، پرهزینه است ولی در مسیر توسعه ی شرکت، موارد حیاتی وجود دارد که باید حرفه ای و دقی بررسی و ارائه شود.وگذاری، سرمایه گذاری، کسب مجوز و فروش نهایی، همه، در این بخش قرار می گیرند. 


پیگیری حقوق مالکیت فکری

مالکیت حقوق مالکیت فکری مجوز داده شده برای مجوزدهنده باقی می ماند. بنابراین اگر شروط مخالفی وجود نداشته باشد، مجوزدهنده باید از این حقوق، محافظت نماید، کلیه هزینه هایش را در زمان لازم التادیه پرداخت و از آن در مقابل اشخاص ثالث نیز حمایت کند؛ بنابراین مجوز دهنده خطر هزینه های مربوط به نگه داری و اقامه دعوی حقوق مالکیت فکری تا زمان پرداخت رولتی را به عهده دارد و باید تلاش کند از مجوز گیرندهاین هزینه رااسترداد کند و یا اینکه حق رها کردن و یا انتقال حقوق مالکیت فکری را داشته باشد. 
در زمان نقض از سوی شخص ثالث اگر تردید در فرد مسئول برای پیگیری وجود داشته باشد – در برخی از قلمرو ها، با توجه به قوانین نقض، مجوز گیرنده ی انحصاری هم می تواند اقدام کند، طرفین باید تعیین کنند چه کسی مسئولیت پیگیری را به عهده بگیرد و تلاش کنند امنیت حقوقی حاصل شود و ابهامی در تعیین فرد مسئول نباشد. پیگیری هر نقضی برای مجوز گیرند انحصاری در قلمرویی اش اهمیت فراونی دارد، چرا که نقض موقعیتش را در بازار متزلزل و در استفاده از حقش مانع ایجاد می کند. اقامه دعواهای قضایی حقوق مالکیت فکری ممکن است در چندین کشور هم زمان صورت گیرد و هزینه بر و وقت گیر باشد. با وجود این، نتایج حاصل از دعواها نیز می تواند چشمگیر باشد. در این مسئله، اغلب توافق می شودکه یکی از طرفین مسئول نهایی اقامه ی دعوا باشد، اما هر دو طرف، در هزینه ها و درآمد های ناشی از دعوا سهیم شوند. 
هرگاه یک طرف دعوا حاضر نباشد  هزینه های اقامه ی دعوا بپردازد، طرف دیگر این کار را انجام می دهد و درآمد های حاصل از دعوا نیز، متعلق به فرد هزینه کننده خواهد بود.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴