موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

241 طرح دانش بنيان 90 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده اند | موسسه پلکان

اعتبار مصوب هر طرح دانش بنيان چقدر است؟

مهم ترين نکات

رئيس صندوق نوآوري و شکوفايي:

241 طرح دانش بنيان 90 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده اند

فاطمي-رئيس صندوق نوآوري و شکوفايي اعلام کرد: تاکنون 90 ميليارد و 550 ميليون تومان تسهيلات تجاري سازي توسط صندوق نوآوري و شکوفايي به 241 طرح دانش بنيان اعطا شده است.

سلطاني تعداد شرکت هاي دانش بنيان را هزار و 221 شرکت ذکر کرد و افزود: شرکت هاي دانش بنيان داراي 3 نوع "نوپا"، "غير نوپا" و "صنعتي داراي فعاليت دانش بنيان" هستند که از تعداد هزار و 221 شرکت، 688 شرکت نوپا و 514 شرکت غير نوپا و 19 شرکت صنعتي داراي فعاليت دانش بنيان هستند.وي مسئول احراز "دانش بنيان" بودن شرکت ها را کارگروه تشخيص صلاحيت شرکت هاي دانش بنيان معاونت علمي رياست جمهوري دانست و اظهار کرد: از اين تعداد شرکت  دانش بنيان 597 شرکت به صندوق نوآوري طرح ارائه دادند. به گزارش ايسنا،وي زمان بررسي طرح هاي دانش بنيان را 2 تا 3 ماه ذکر کرد و گفت: بر اساس قوانين ما بايد بر پايه شاخص هاي موجود، طرح هاي رسيده را ارزيابي کنيم که اين شاخص ها شامل بازار تقاضا ست. وي تامين مالي را از ديگر شاخص ها نام برد. وي با تأکيد بر اين که صندوق نوآوري و شکوفايي در بررسي طرح ها آسان گير است، ادامه داد: از 600 طرح رسيده به صندوق 336 طرح تعيين تکليف و 241 طرح پذيرش شده است و تا پايان سال اين رقم به 300 طرح خواهد رسيد.

سلطاني با بيان اين که تسهيلات اعطا شده از سوي صندوق به شرکت هاي دانش بنيان به روش هاي مختلفي بوده است، افزود: از 241 طرح 161 طرح تسهيلات قرض الحسنه بوده که نرخ سود آن4 درصد است، 16 طرح وام هاي قبل از توليد صنعتي، 20 طرح مربوط به توليد صنعتي، 25 طرح سرمايه در گردش، 6 طرح ضمانت نامه، 6 طرح ليزينگ و7مورد حمايت از شرکت هاي خدمات تجاري سازي به شرکت هاي دانش بنيان بوده است.

اعتبار مصوب هر طرح دانش بنيان چقدر است؟

اين مقام مسئول اعتبارات مصوب براي طرح هاي دانش بنيان تاکنون را 30 ميليون تومان تا 5 ميليارد تومان ذکر و اضافه کرد: تا 10 ميليارد تومان امکان پرداخت تسهيلات را داريم ولي براي تسهيلات از 300 ميليون به بالا نرخ سود 17 تا 22 درصد است و ميزان سود تسهيلات کمتر از 300 ميليون بستگي به ميزان ريسک طرح دارد که ممکن است 4 درصد تا 17 درصد باشد.سلطاني با تاکيد بر اين که بيشترين اعتبارات صندوق صرف توليد صنعتي شرکت هاي دانش بنيان شده است،  خاطرنشان کرد: 17 ميليارد و 500 ميليون تومان به 25 شرکت درخواست کننده سرمايه در گردش اختصاص داده شد.سلطاني به تشريح وضعيت شرکت هاي دانش بنيان پرداخت و اظهار داشت: شرکت هايي که تاکنون دانش بنيان شده اند، به طورعمده شرکت هاي خيلي کوچک بودند به گونه اي که از ميان هزار و 221 شرکت دانش بنيان تنها 60 شرکت سرمايه در گردش سالانه آن ها بيش از يک ميليارد تومان بوده است.وي تاکيد کرد: شرکت هاي صنعتي هم مي توانند دانش بنيان شوند. اين شرکت ها معافيت مالياتي ندارند ولي مي توانند از تسهيلات صندوق استفاده کنندو تنها لازم است 10 درصد فعاليت شان دانش بنيان باشد.

سلطاني اضافه کرد: تعداد شرکت هاي دانش بنياني که به صندوق مراجعه مي کنند، در حال افزايش بوده و ممکن است تا پايان سال تعداد شرکت هاي دانش بنيان بالغ بر هزار و 300 شرکت شود و سال آينده ممکن است اين تعداد به 2 هزار و 500 تا 3 هزار شرکت دانش بنيان افزايش يابد. وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه، 504 ميليارد تومان از سوي صندوق توسعه ملي براي تأمين سرمايه اوليه به صندوق نوآوري کمک شد و مقداري اعتبارات از سال قبل در صندوق باقي مانده که کل اعتبارات ما حدود 600 تا 700 ميليارد تومان است.

وي گفت: برخي از شرکت هاي دانش بنيان تصور مي کنند که طرح هاي ارائه شده به صندوق بايد جديد باشد در حالي که کافي است طرح ها دانش بنيان باشد. وي در عين حال اظهار داشت: اين حمايت ها مشمول 2 حلقه از تحقيقات که شامل حلقه تحقيقات اوليه و حلقه ساخت نمونه آزمايشگاهي است، نخواهد شد. به گفته سلطاني تسهيلات صندوق مشمول نمونه صنعتي مي شود مشروط بر آنکه صندوق مطمئن شود که شرکت از فروش محصولات ديگر و يا دارايي هاي خود توانايي بازپرداخت تسهيلات صندوق را دارد.

سلطاني ادامه داد: در حال حاضر 14 صندوق پژوهش و فناوري با صندوق نوآوري و شکوفايي قرار داد دارند و بر اساس قانون اعتبارات صندوق از طريق اين صندوق ها بايد تامين شود که اين ميزان به 61 درصد رسيده است.وي يادآور شد: با 12 بانک  نيز مذاکراتي را در دستور کار داريم که آن ها عاملان ما باشند که از سوي بانک ها مورد استقبال قرار گرفت.

مهم ترين نکات

اعتبارات مصوب براي طرح هاي دانش بنيان تاکنون 30 ميليون تومان تا 5 ميليارد تومان بوده است که البته تا 10 ميليارد تومان امکان پرداخت تسهيلات وجود دارد.

بيشترين اعتبارات صندوق صرف توليد صنعتي شرکت هاي دانش بنيان شده است.

سال آينده تعداد شرکت هاي دانش بنيان مراجعه کننده به صندوق به 2500تا 3 هزار شرکت افزايش مي يابد.

 

منبع: www.khorasannews.com

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :