موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع | موسسه پلکان

مفهوم و مبانی حق اختراع

پیشینه حمایت از حق اختراع

شرایط لازم برای حمایت از حق اختراع
حقوق دارنده گواهینامه اختراع
اختراعات
حق اختراع
امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

حق اختراع


حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت صنعتی برآیندی است از دو کشش و انگیزه حمایت از حقوق فرد (مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر و اهمیت آن بدان حد است که حتی در مواردی معادل انگلیسی آن پتنت و پتنت کردن در لسان اشخاص غیر حقوقی، در خصوص سایر صور حقوق مالکیت فکری نیز به کار می رود. بعنوان مقدمه بحث شناسایی شرایط ماهوی و شکلی حمایت از اختراع را به نحو مختصر مورد بررسی قرار داده و نهایتا نظری به حقوق اختصاص یافته به دارنده حق اختراع و اعمال ناقض آن و نیز ضمانت اجراهای مترتب بر آن می افکنیم. هدف از طرح این مباحث نیز صرفا آشنایی مقدماتی با موضوع می باشد تا در گفتارهای بعدی مخاطب بتواند چالش های چیش روی این حق در فضای تبادل اطلاعات را بخوبی درک کند و بدیهی است در این مجال امکان بررسی تحلیلی و تفصیلی هر یک از مباحث مربوط به حق اختراع وجود ندارد و علاقمندان باید به منابع تفصیلی که به برخی از آن ها نیز در بخش ارجاعات اشاره شده رجوع نماید. 


گفتار اول: مفهوم و مبانی حق اختراع 
گفتار دوم: پیشینه حمایت از حق اختراع 
گفتار سوم: شرایط لازم برای حمایت از حق اختراع
گفتار چهارم: حقوق دارنده گواهینامه اختراع

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳