موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیا می توانید یک علامت تجاری را بدون استفاده از آن ثبت کنید ؟ | موسسه پلکان

علامت تجاری
آیا می توانید یک علامت تجاری را بدون استفاده از آن ثبت کنید ؟

 

آیا می توانید یک علامت تجاری را بدون استفاده از آن ثبت کنید ؟

 

قبل از اینکه از علامت تجاری استفاده کنید می­توانید تقاضای ثبت آنرا تسلیم کنید ولی برخی کشورها تا زمانیکه مدارک دال بر استفاده از علامت ارائه نشوند، از ثبت علامت امتناع می­کنند (مثلا ایالات متحده). در بسیاری از کشورها، ثبت علامت تجاری که طی مدت زمان خاص (عموما 3تا5 سال) پس از ثبت استفاده نشود، قابل ابطال خواهد بود. این یعنی ممکن است حقوق خود در علامت تجاری­تان را از دست بدهید.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲